dec 192012
 

fotomuur

Van Agt hoort alleen het Palestijnse geluid.

Door Tjalling.

Op de website van Radio 1, de zender die ons het nieuws van alle kanten brengt,  is op 14 december het volgende bericht geplaatst: “De Tweede Kamer kan er niet omheen: er komt een debat over de sloop van de muur die Israël bouwt langs de Westoever.”  Bij de tekst een audio-bestand van een interview met oud premier Van Agt, waarin hij stelt dat de muur voor ruim 70% op Palestijns grondgebied is gebouwd en aandringt op forse economische sancties tegen Israël. Het is dus duidelijk van welke kant dit nieuws is gebracht.

Het gaat om een burgerinitiatief waaraan diverse organisaties hebben deelgenomen. In het bericht op de site van Radio 1 wordt niet genoemd welke dat zijn, maar een lijst staat op de website van “Sloop de Muur”. Er zitten behoorlijk radicale bij, zoals Al Awda, het Palestina Komitee en Stop de Bezetting, allemaal tegen een tweestaten oplossing en Israëls bestaansrecht. Er zijn ruim 65.000 handtekeningen verzameld en de petitie die de Kamer oproept tot het debat zal na het kerstreces worden aangeboden door oud-premier Dries van Agt. Dit initiatief is erg eenzijdig en doet alleen recht aan de Palestijnse eisen.

Ook in diverse andere media werd aandacht besteed aan dit burgerinitiatief, bijv. Spitsnieuws. Dit is een erg eenzijdig bericht waarbij ook nog een filmpje van UCP was geplaatst. In het artikel werd gemeld dat in 2004 het Internationaal Gerechtshof te Den Haag de bouw van de 700 kilometer lange afscheiding heeft veroordeeld. Echter het Internationaal Gerechtshof bracht toen slechts een advies uit, geen bindende uitspraak, omdat Palestina geen staat was en Israel niet met behandeling instemde. De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof was zeer twijfelachtig en eenzijdig. Ze woog (zoals de Amerikaanse rechter bij het Hof ook verklaarde) de Israelische veiligheidsbelangen en haar recht op zelfverdediging niet af tegen de Palestijnse belangen, liet de Palestijnse Autoriteit als volwaardige partij toe alsof het een staat was, maar sprak haar niet aan op haar verantwoordelijkheid (ook volgens het Oslo Akkoord) om geweld vanaf hun grondgebied tegen Israel te voorkomen. Terwijl het ICJ doorgaans juridische geschillen tussen staten behandelt, deed het hier een zeer politieke uitspraak. (Zie ook: Israel en het internationale recht (1) en Apartheidsmuur of veiligheidshek?)

Het gaat natuurlijk interessant nieuws worden wanneer een oud premier namens maar liefst 65.000 burgers de Kamer een petitie aanbiedt. Veel media zullen graag aan dit initiatief aandacht besteden, waarbij te verwachten valt dat er opnieuw nauwelijks zal worden gekeken naar de Israëlische kant. Israël bouwde die muur, waarvan meer dan 90% in feite een hek is, langs de Westelijke Jordaanoever om zijn eigen inwoners te beschermen tegen aanslagen van Palestijnse zelfmoordterroristen. Er vielen toen maandelijks vaak tientallen doden door aanslagen.  En de afscheiding heeft geholpen. Maar dat laatste zal op Van Agt geen indruk maken, want hij heeft alleen oog voor de Palestijnse kant.

Rabbijn Tamarah Benima heeft naar aanleiding van dit burgerinitiatief op 15 december een opmerkelijke column in het Friesch Dagblad geschreven, waarin zij haar lezers eraan  herinnert dat in 1977, vooral onder druk van de toenmalige minister van justitie Van Agt, beschietingen vanuit vliegtuigen een einde maakten aan een treinkaping, waarbij ook twee onschuldige slachtoffers zijn gevallen.  Benima heeft dit juist gezien.  Van Agt vond het toen nodig om met militair geweld  in te grijpen na bijna drie weken vruchteloos onderhandelen. Het is van daaruit bezien vreemd dat Van Agt zo negatief is over alle militaire reacties van Israël op Palestijns terreur. Voorts stelde Benima in haar column dat, voor zover zij het kon nagaan, Van Agt zich nooit heeft ingezet voor de Molukse zaak. Dat zou wel voor de hand gelegen hebben want hij appelleert in zijn kruistocht voor de Palestijnse zaak immers altijd weer aan de underdogpositie van Palestijnen. Dan zou je verwachten dat hij ook begrip zou hebben gehad voor het motief van Molukse terroristen om onschuldige treinreizigers in gijzeling te nemen. De  Molukse acties van toen vloeiden namelijk voort uit het verraad van de Nederlandse kolonisatoren waarbij eveneens sprake was van een Molukse underdogpositie. Van Agt had toen wel oog voor het feit dat terrorisme, of vrijheidsstrijd, niet ten koste mag gaan van onschuldige burgers.

Het is te hopen dat de meeste Kamerleden zich aansluiten bij het motto van Radio 1, het nieuws van alle kanten te beluisteren, zodat bij het debat over de afscheidingsbarrière ook aan Israëls kant recht zal worden gedaan.

 


Bronnen:

 

Share