okt 062012
 
Theoloog prof. Hans Jansen

Verslag van een lezing door professor Hans Jansen: “Het plan van Hitler en Amin al-Husseini is weer actueel.”

 

Door Tjalling.

Op dinsdag 2 oktober werd  in de PKN – Zuiderkerk te Sneek  een bijeenkomst van de lokale commissie Kerk &  Israël gehouden.  Hans Jansen,  hervormd theoloog, historicus en expert op het gebied van de studie van het antisemitisme, en sinds  2002 verbonden aan het Simon Wiesenthal Centrum te Brussel, was de gastspreker en heeft een zeer indrukwekkende lezing gehouden.

In die lezing verbond Jansen verleden en heden. Hij wees op het pact tussen Hitler en de grootmoefti van Jeruzalem,  Mohammed Amin-al-Hoesseini, van november  1941 en de hedendaagse steeds concretere anti-Israël dreiging  vanuit de meeste Islamitische landen, vooral Iran.

Als er over de Tweede Wereldoorlog wordt  gesproken, dan zal daarbij ongetwijfeld de naam Adolf Hitler genoemd worden. Dat was de schurk pur sang die miljoenen doden op zijn geweten heeft.  De naam van  Mohammad Amin al-Hoesseini, grootmoefti , hoogste wetgeleerde in de islamitische wetgeving en president van de Hoogste Moslimraad in Jeruzalem met veel politieke invloed, zal echter niet zo snel worden genoemd. Dat is opmerkelijk want Amin al-Hoesseini  was een extreme Jodenhater en had al meerdere pogroms tegen Joden in Palestina op touw gezet, met honderden dodelijke slachtoffers onder de daar levende Joden. Hij was meerdere malen te gast bij Hitler om met hem over de mogelijkheid van de definitieve vernietiging van de Palestijnse Joden te overleggen. De nazi’s waren van plan om, samen met deze Amin al-Hoesseini de circa half miljoen Joden, die in Palestina woonden, uit te roeien. Dat had uitgevoerd kunnen worden door na verovering van Noord Afrika via de Sinaï-woestijn Palestina binnen te vallen.  Er is tientallen jaren lang aangenomen dat dit plan nooit is geconcretiseerd, maar modern archiefonderzoek heeft aangetoond dat dit wèl het geval was. Helaas is een variant van dit plan weer nieuw leven ingeblazen.

In verband hiermee kwam de heer Jansen met de  markante stelling dat theologie een levensgevaarlijk vak is.  Hij wees op de islamitische legitimatie om veroverd gebied voortaan te beschouwen als definitief gewonnen land wat meteen geannexeerd wordt  waarbij de oude structuren en cultuur teniet wordt gedaan. Dat geldt zeer zeker ook voor de Joden en hun land. (Zie bijv. de islamitische Hizb ut Tahrir die het Kalifaat wil hervestigen.)

De mufti en zijn moslim SS-ers (bron: http://ejbron.wordpress.com)

De grootmoefti van Jeruzalem was sterk geïnspireerd door dit levensgevaarlijke gedachtegoed en werd daardoor een trouw bondgenoot van Hitler, die in Joegoslavië moslims voor de Waffen-SS recruteerde en pro-Nazi toespraken in het Arabisch hield op de radio. Kortom, Amin al-Hoesseini  en Hitler waren geestverwanten.

De Tweede Wereldoorlog had enkele belangrijke omslagpunten. De slag om Stalingrad bijvoorbeeld. Voor de Joodse inwoners van Palestina was de slag bij El Alamein van groot belang.  Deze is met name bekend vanwege de veldslag, eind 1942,  die de Duitsers en Italianen verloren.  Het resultaat was dat ze niet meer verder konden oprukken richting Palestina.  Achter de coulissen was kort daarvoor op zeer hoog diplomatiek niveau besloten om alvast een Einsatzkommando richting Palestina te sturen om daar in samenwerking met de grootmoefti en de Arabische bevolking de Joden te vernietigen.

Einsatzkommando’s waren paramilitaire groepen uit het Derde Rijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun opdracht was om alle (potentiële) weerstand achter de Duitse frontlinie uit te schakelen, maar ook om veroverde gebieden ‘Judenrein’ te maken. De Einsatzgruppen doodden talloze onschuldige burgers,  naast Joden ook communisten, zigeuners, intellectuelen, gehandicapten en partizanen. Ze gingen zeer grof te werk, en kregen vaak aanzienlijke hulp van lokale ‘vrijwilligers’.

Zoals al is gemeld, de Duitse en Italiaanse legers verloren de slag bij El Alamein  waardoor de Joodse inwoners van Palestina waren gered.

Helaas is het pact tussen de grootmoefti van Jeruzalem en Hitler maar één van de vele voorbeelden van antisemitisme. De heer Jansen trok de lijn vanuit de gebeurtenissen in Palestina tijdens de Tweede Wereldoorlog door naar de huidige tijd.  Dit vreselijke plan is nu weer hoogst actueel geworden omdat in het Midden-Oosten gedacht wordt dat het karwei van Hitler en al-Hoesseini ,  wat neer komt op de vernietiging van het Joods nationaal thuis, nu wel afgemaakt kan worden. De Iraanse president Ahmadinejad roept immers herhaaldelijk op tot het vernietigen van Israël, maar die afschrikwekkende oproep is dus niet iets van de laatste jaren.  Ahmadinejad is de zoveelste in de reeks van antisemitische leiders die het Joodse volk daadwerkelijk bedreigen.  Net zoals de Groot Moefti vroeger zijn ook de huidige islamitische leiders geïnspireerd door het idee om nieuw veroverde gebieden te annexeren. Dat geldt ook voor de gematigde leiders onder hen.  Het oude pact uit 1942 komt steeds in andere gedaanten weer tevoorschijn. Het  vindt immers zijn oorsprong in die levensgevaarlijk islamitische legitimatie om veroverde gebieden en culturen te annexeren, aldus Jansen.

 

Het was een boeiende lezing, maar naar mijn mening had de heer Jansen ook nog kunnen wijzen op een positievere ontwikkeling in de Arabische wereld. De Arabische regeringen roepen niet meer op om de ‘Joden de zee in te drijven’, maar hebben in het laatste decennium enkele voorstellen gedaan om de staat Israël – binnen de grenzen van 1967 – te erkennen. Dat zal waarschijnlijk zijn vanuit opportunisme maar kan desondanks een stap in goede richting zijn, mits de status van Jeruzalem en de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen kunnen worden opgelost. Eenmaal de Joodse staat erkend hebbende, zou dat een begin kunnen zijn voor het opbouwen van bilaterale betrekkingen en mogelijk samenwerking.  Een dergelijke ontwikkeling kan een heel ander licht werpen op de heersende idee van annexatie.

 


Bronnen:

http://pknsneek.nl/folder_kerknaarbuiten/VenT/VT_2.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen#Plans_for_the_Middle_East

http://www.kalifaat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:consolidatie-van-de-islamitische-veroveringen&catid=44:derde-fase&Itemid=141

Voor verdere informatie en achtergrond interessant om te lezen en te bekijken:

http://www.duitslandweb.nl/actueel/uitgelicht/2012/3/lezing-jeffrey-herf.html

http://www.vriendenvanisrael.nl/?page_id=1091

http://luxetlibertasnederland.blogspot.nl/2011/08/grootmoefti-amin-al-hoesseini.html

 

Share

  One Response to “Theoloog Hans Jansen: ‘Oud pact tegen Israël nieuw leven ingeblazen’”

Comments (1)
  1. Goed geschreven!