jul 012012
 

Van de redactie

Tijdens de Olympische Spelen in 1972 te München werden 11 Israeli’s in hun hotel gegijzeld door een Palestijnse terreurgroep die zich Zwarte September noemde, maar feitelijk een onderdeel van Fatah was. De huidige Palestijnse president Machmoud Abbas had voor de financiering van deze aktie gezorgd.

Twee Israeli’s werden meteen doodgeschoten toen ze zich teweer stelden tegen de gijzelnemers. De negen overgebleven gijzelaars wilde men uitruilen tegen enkele honderden Palestijnen in Israelische gevangenissen alsmede de twee leiders van de RAF die in Duitsland vastzaten.

Tijdens een mislukte bevrijdingspoging door de blunderende Duitse politie, werden de negen gijzelaars door de Palestijnse terroristen vermoord en kwam een Duitse politieman om. Vijf van de acht terroristen stierven door Duits geweervuur. De overige drie werden vastgezet, maar twee maanden later uitgeruild nadat Palestijnen een Duits vliegtuig hadden gekaapt.

Israel bombardeerde enkele dagen na het bloedbad 10 PLO basissen en heeft nadien jacht gemaakt op de drie terroristen en andere Palestijnen die de gijzelactie mede hadden georganiseerd. Slechts één van hen ontkwam en zou zich tegenwoordig ergens in Afrika schuilhouden.

De dag na het drama werden de spelen kort stilgelegd en een herdenking gehouden, maar de toespraak van de IOC-voorzitter, die nauwelijks naar de slachtoffers verwees en vooral de Olympische geest ophemelde, schoot velen in het verkeerde keelgat. Tien Arabische landen maakten bezwaar tegen het halfstok hangen van hun vlaggen.

De Spelen werden daarna voortgezet, maar verschillende atleten en delegaties haakten af.

Behalve linksextremisten van de RAF zou de Zwarte September volgens een recent bericht ook hulp hebben gehad van neo-nazi’s.

Het zou een mooi gebaar zijn als het IOC 40 jaar en 10 Zomerspelen later alsnog een minuut stilte houdt voor de elf vermoorde atleten. Correspondente Ankie Rechess, de weduwe van een van de slachtoffers, is daartoe drie maanden geleden een petitie gestart. Ze verklaarde 80.011 te willen verzamelen. Dat doel is bereikt, want de teller staat inmiddels op ruim 86.000 handtekeningen. Het hoofddoel is echter natuurlijk de minuut stilte, en het IOC geeft geen krimp, waarschijnlijk omdat men de Arabische leden niet tegen de haren wil instrijken. Dat is natuurlijk een laffe opstelling.

Verschillende landen, waaronder Israel, de VS, Duitsland, België en Australië, steunen de oproep voor een minuut stilte. Via de website van het IOC kan men zijn mening kenbaar maken. Ook als het IOC doof blijft voor de roep om een herdenking, zullen velen tijdens het ontsteken van het Olympisch vuur op vrijdag 27 juli het geluid van hun tv een minuut uitzetten om de slachtoffers van 1972 te herdenken.

Wouter


Het logo van de Olympische Spelen in Londen heeft ook al voor ophef gezorgd: veel Britten vinden het lelijk, en Iran dreigde vorig jaar de spelen te boycotten, omdat men niet “2012” maar “Zion” in de tekens las.

 

Share

  One Response to “Olympische Spelen 40 jaar na München”

Comments (1)
  1. Dat neonaziverhaal behoeft correctie.