jul 062012
 

IMO Blog

‘Jihadiste verovert tweede kamer’ en ‘D66 wil Jeruzalem veroveren’ aldus twee koppen in de rechtse blogosfeer. Toe maar, dat wordt oppassen. Volgens de tweede wil ze zelfs de Joden vernietigen. Van iemand anders kreeg ik een mailtje met de tekst: ‘Toekomstig islamitisch kamerlid Salima Belhaj van D66 zit samen met GRETTA DUISENBERG in het Comite van Aanbeveling van het extreem-linkse Nederlands Palestina Komitee (NPK)!’ en een link naar het weblog van Keesje Maduraatje. Na de suggestieve titel wordt gesuggereerd dat Belhaj alleen maar op een verkiesbare plaats is gezet omdat Pechtold een Marokkaan op zijn lijst wil en staat een link naar Rotterdam voor Palestina, een afdeling van het Palestina Komitee. Hierop staan verschillende activiteiten, waaronder een kunst en cultuurverkoop voor Gaza in 2009, waar Belhaj aan mee heeft gewerkt en waaronder een lange lijst van namen staat, waaronder, inderdaad, die van haar en Gretta Duisenberg. De opbrengst gaat naar een revalidatiecentrum in Rafah. De tekst meldt verder:

Rotterdam, de stad die het verschrikkelijke bombardement van 1940 overleefde, is nu de stad van de wederopbouw én de stad van de vrede.

Een voorbeeld voor andere steden, maar ook een verplichting aan onszelf voor steun en solidariteit met bewoners van gebieden die wel de vernietiging hebben meegemaakt, maar nog niet de wederopbouw, laat staan de vrede.

Gaza is zo een gebied; een gebied ook van vergelijkbare omvang als Groot Rotterdam. Bevolkt door mensen die ook de wederopbouw willen aanpakken en vrede willen scheppen. Maar die daartoe wel in staat moeten worden gesteld.

Door medische hulpmiddelen, bij voorbeeld. De medische campagne “Gaan voor Gaza” is een voorbeeld van concrete invulling van die solidariteit: direct vanuit Groot Rotterdam aan het El Wafa revalidatiecentrum in Rafah.

De vergelijking van het Rotterdamse bombardement en de Israelische bombardementen op Gaza wordt op de site nog vaker en explicieter gemaakt, en is natuurlijk zeer misleidend. Rotterdam werd gebombardeerd door een vijandige mogendheid, die zonder dat Nederland daar enige aanleiding toe had gegeven, ons land binnenviel om het te bezetten en aan haar wetten te onderwerpen. Gaza is gebombardeerd in reactie op het afvuren van duizenden raketten vanuit de Gazastrook op Israel. Israel bombardeerde ook niet lukraak het stadscentrum plat, zoals de Duitsers met Rotterdam deden, maar mikte doelgericht op militaire doelen.  Voorts werd Nederland democratisch bestuurd door een gematigde regering, terwijl Gaza wordt bestuurd door een organisatie die nog steeds de vernietiging van Israel middels gewapende strijd (lees: aanslagen en raketaanvallen op burgers) voorstaat. Stel dat Nederland of radikale groepen uit Nederland in de jaren voorafgaande aan de Duitse inval duizenden raketten op Duitse grensplaatsen had afgevuurd, en de regering openlijk aangaf dat Duitsland moest verdwijnen? Dan kwam het bombardement op Rotterdam in een iets ander licht te staan.

Terug naar Belhaj. Haar naam staat zoals gezegd bij een specifieke activiteit, die mede door het Rotterdamse Palestina Komitee is georganiseerd maar ook door allerlei andere organisaties gesteund. Om preciezer te zijn is het een activiteit van Rotterdam voor Gaza, een samenwerkingsverband waar naast het radikale Palestina Komitee en het nog extremere Al Awda ook de gemeenteraadsfracties van alle linkse partijen inclusief D66 participeren. Het is dus net iets te kort door de bocht om te stellen dat Belhaj het Palestina Komite aanbeveelt. Ze laadt echter wel de schijn op zich geen moeite te hebben met het radikale taalgebruik en de oproepen tot boycots op dezelfde pagina. De voorzitter van het Palestina Komitee heeft openlijk gezegd tegen Israels bestaansrecht te zijn, en wist nog niet zo zeker in hoeverre hij zelfmoordaanslagen gericht tegen burgers moest afkeuren. Wist Belhaj niet dat het Palestina Komitee er zulke ideeën op na houdt, deelt ze die zelf ook of kan het haar niet schelen?

Het is overigens onterecht om hier alleen Belhaj aan te spreken, daar alle linkse fracties het initiatief Rotterdam voor Gaza steunen, inclusief de idiote oorlogsvergelijking. Een voorstel om een officiële stedenband met Gaza aan te gaan haalde net geen meerderheid in de gemeenteraad, waarna men via dit initiatief de band tussen beide steden wil versterken. Hoewel het duidelijk om verbinding tussen de bevolking van beide steden gaat, is het toch vreemd dat er met geen enkel woord over de machthebbers in Gaza wordt gerept, het streng islamitische Hamas. Onder Hamas zijn er tal van restricties gekomen voor vrouwen, christenen en andere minderheden. Homosexualiteit is verboden, net als vrijheid van drukpers. Dissidente journalisten worden gearresteerd. Je zou verwachten dat linkse en liberale partijen moeite hebben met dergelijke praktijken maar de solidariteit met de bevolking van Gaza is erg eenzijdig, en richt zich alleen op ellende die op Israel afgeschoven kan worden. Zolang Hamas echter raketten blijft afschieten (of toestaat dat anderen dit doen) en de jeugd voorbereidt op een leven als martelaar voor de heilige zaak, zolang zullen er ook Israelische bombardementen zijn en zal de bevolking daaronder lijden. De kunstveiling die Belhaj hielp slagen zal weinig effect hebben zolang Gaza wordt bestuurd door Hamas en ruzie blijft zoeken met Israel.

Een paar maanden geleden vond de zogenaamde Global March naar Jeruzalem plaats. Dit radikale initiatief, dat Jeruzalem wil veroveren voor de Arabische wereld (‘bevrijden uit de handen van de zionisten’ in hun eigen woorden), wordt onder andere gesponsord door Iran en gesteund door Hezbollah. Hoewel uit Nederland alleen gekke Gretta het initiatief officieel ondersteunde, gaven tientallen mensen op facebook aan dit leuk te vinden. Daaronder was, u voelt hem al aankomen, ook Salima Belhaj. Samen met Jan Pronk, Kathleen Ferrier en Paul Haenen, maar ook Hamas aanhanger Abu Rashed en communist Rik Min. De eerstgenoemden hebben blijkbaar geen van allen even gekeken waar deze mars werkelijk voor stond en door wie hij wordt georganiseerd, of zij hadden daar net als laatstgenoemden geen problemen mee.

Het is niet handig wanneer een aanstaand kamerlid zich inlaat met organisaties en initiatieven die haaks staan op de visie van haar partij op dat punt. D66 streeft een tweestatenoplossing na, en is niet voor eenzijdige sancties tegen Israel. De veiligheid van Israel wordt expliciet genoemd. Het probleem speelt echter op een veel breder vlak dan alleen de hopelijk wat naïeve Belhaj. Steun en sympathie voor de Palestijnen zijn, vooral onder links, vanzelfsprekend goede zaken waar men blind steun aan verleent. Voor Palestijns geweld en radikalisme sluit men zijn ogen. Palestijnse bronnen worden geloofd, Israelische gewantrouwd. In de media wordt eveneens Israelisch geweld zwaar aangezet, en Israel vaak als hoofdschuldige van het conflict neergezet. Ik vrees echter dat de overdrijvingen van de rechtse blogosfeer de zaak geen goed doen.

Ratna

Share

  2 Responses to “Salima Belhaj en Rotterdam Voor Gaza”

Comments (2)
  1. Tijdens het sollicitatiegesprek voor de Tweede Kamer kandidatuur dat Salima Belhaj in 2006 met Alexander Pechtold had, heeft ze duidelijk gezegd, dat ze een jihad voert, maar dat ze met jihad een “innerlijke strijd” bedoeld. Enerzijds dus wel het woord jihad gebruiken , anderzijds het weer een beetje afzwakken.
    Mijn titel duidt op die term jihad.
    Dat je met woorden als “rechtse blogosfeer” komt is niet bepaald inhoudelijk. Jij wordt door sommige extreem linkse mensen ook als erg rechts ingeschat omdat je voor Israel bent.

  2. ik hoop dat D66 hier een zakelijk commentaar op wil geven. Lijkt me wel nodig.