apr 162017
 

= IMO Blog =

* Vervolg op: De kritische kijk op Thierry Baudet

Thierry Baudet beweerde onlangs in een Kamerdebat dat het EU project tot ‘de totale ondermijning van onze democratische rechtsstaat zal leiden’. We moeten de democratie beschermen tegen de ‘aanvallen van dit Brusselse monster’. ‘De 2e kamer heft niet alleen zichzelf op, zij heft de soevereiniteit van de Nederlandse bevolking op.’ De EU zou ook leiden tot oorlog, en de ‘kartelpartijen’ (alle grote en gematigde partijen inclusief GroenLinks) versnellen dit proces.

In Baudets wereldbeeld is er een Nederlandse identiteit en cultuur die wordt verkwanseld door de elite en vervolgens kapotgemaakt zal worden door hordes buitenlanders. Onze cultuur is superieur. Onze cultuur en bevolking mogen niet worden vermengd met buitenlandse. In 2015 zei hij op Amsterdam FM: ‘Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.’ (Amsterdam FM, Vluchtweek, 17 september 2015, vanaf 1:10:08 – tot 1:10:45).

In een interview met Quote laat Baudet zich opnieuw kennen als seksist en narcist en iemand die ook gewoon onzin uitkraamt. Nadat hij eerst vertelt dat vrouwen minder excelleren en minder ambitie hebben, zegt hij: “Het is eigenlijk normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn en dan ontmoeten ze een man die gewoon rechts is en dan zegt ze ‘die heeft ook wel gelijk’. In mijn ervaring. Eerst krijg je wat linkse praatjes en dan zeg jij hoe het echt zit en dan zegt ze ‘oké, ook wel waar’. En dan heb je een soort evenwicht bereikt.”

Baudet en het balletje van Quote moeten er vervolgens hartelijk om lachen. De Quote-bal vertelt hem vervolgens dat Baudet immens populair is bij het studentencorps, iets waar hij minzaam om moet lachen. Op de vraag wat hij vindt van groene politiek zegt hij: “Eigenlijk hebben wij het debat gewonnen: over de Euro, immigratie, EU. Links is eigenlijk uitgespeeld, klaar. Maar nu hebben ze het groene verhaal bedacht. CO2 kun je alleen in mondiaal verband aanpakken, er moet een taks komen op alles wat wij leuk vinden zoals autorijden en vlees eten.”

Op dit weblog zijn nog veel meer dubieuze uitspraken en acties van Baudet te vinden, sommige veelzeggender en verontrustender dan anderen. Een voorbeeld: In 2014 sprak hij op de extreemrechtse IJzerwake; Baudet betoogde daar dat de Europese Unie de uitgekomen droom van nazi’s en fascisten is.

De lijst van xenofobe uitspraken (die later altijd niet zo bedoeld bleken te zijn en verkeerd waren geïnterpreteerd) en onrealistische voorstellen is eindeloos veel langer. Ook zijn zelfoverschatting keert steeds weer terug. Zo zei hij: “Het gemiddelde IQ op onze lijst ligt anderhalf tot twee keer hoger dan bij eigenlijk alle andere partijen.” Ironie volgens sommigen. Wie weet. Al hoor ik hem nooit eens iets echt ironisch zeggen of aan zelfspot doen. Ik denk dat we er vooralsnog het beste vanuit kunnen gaan dat hij meent wat hij zegt. Over vrouwen die genomen willen worden, over het zo vijandige en monsterlijke Europa, over de elites die ons aan dit monster uitleveren en over de buitenlanders die kwaadwillende elementen zijn die onze cultuur kapotmaken. En over hemzelf als de enige redder die al deze problemen ziet en er wat aan kan doen. Hij heeft ondertussen goede kontakten met en spreekt zijn waardering uit voor mensen uit extreemrechtse hoek. Daar lijkt hij dus meer vertrouwen in te hebben dan in mensen en partijen met gematigder posities, die volgens hem onderdeel zijn van het ‘kartel’ en de problemen alleen maar verergeren.

Bedreigingen

Ik kreeg het verwijt mee te doen aan een hetze tegen Baudet, een hetze die al weken bezig is in de media en tot bedreigingen zou hebben geleid. Voor- en tegenstanders van Baudet verwijten elkaar het debat te verzieken en de sfeer rijp te maken voor geweld tegen Baudet c.q. mensen die juist fel tegen hem zijn zoals activiste Anne-Fleur Dekker, die moest onderduiken nadat ze over hem had geschreven. Ook dook een oude tweet van haar over Wilders op.

Feit is dat mensen aan beide kanten tegenwoordig worden bedreigd. Wilders staat natuurlijk bovenaan, maar wat iemand als Sylvana Simons over zich heen heeft gekregen liegt er ook bepaald niet om. Eerder deed Pechtold aangifte van bedreiging. Zo ongeveer iedereen die zich duidelijk uitsprak in de Zwarte Pietendiscussie werd bedreigd. Beide kanten zien alleen zichzelf als slachtoffer. Zolang we het niet kunnen opbrengen ook empathie op te brengen voor hen waarmee we het zeer oneens zijn, fatsoenlijk kunnen debatteren, naar de ander luisteren, eigen ongelijk toegeven waar dat op zijn plaats is, en af en toe een beetje te relativeren, zal dit helaas zo doorgaan.

Europa

De aanleiding dat ik zo uitgebreid op Baudet ben ingegaan is eigenlijk vooral het CIDI debat dat hij won, waar zijn voornaamste bijdrage eruit bestond om in debat met Michiel Servaes Assad te verdedigen. Hij had zijn fanclub meegenomen, maar ook op facebook valt me op hoeveel steun hij geniet van mensen uit de pro-Israel scene. Hoe kan het dat iemand die tot nu toe niks voor Israel en de Joodse gemeenschap heeft gedaan zoveel krediet krijgt? Als iemand ter linkerzijde ook maar een fractie zou zeggen van wat hij eruit kraamt over buitenlanders en onze blanke cultuur, dan zijn de rapen gaar. Mensen die uitgaan van de westerse en blanke superioriteit zijn niet te vertrouwen, zo weten veel Joden en hun vrienden. En beschermt Europa ons juist niet tegen oorlog, racisme en sterke mannen die de democratie af willen schaffen en minderheden hun rechten afpakken?

Met al zijn tekortkomingen hebben we, mede dankzij de EU, in een groot deel van Europa sinds 70 jaar geen oorlog meer gekend. Daarnaast zijn de rechtse dictaturen in Zuid-Europa en de linkse van het Oostblok vervangen door democratieën naar ons model. Europa is geen monster dat ons opslokt maar een samenwerkingsverband dat ons vrede en welvaart heeft gebracht, en waar, hoe imperfect ook, de lidstaten gezamenlijk en min of meer democratisch besluiten nemen.

Christelijke partijen

Ik was deze serie begonnen om het stemgedrag en acties van verschillende politieke partijen onder de loep te nemen. Ik had hierna nog door willen gaan met o.a. de christelijke partijen, maar dat blijft even liggen. Duidelijk is dat CU en SGP een consistente pro-Israel politiek voeren, en zich diep verbonden voelen met Israel en het Joodse volk. Verschil is dat de CU zich ook nadrukkelijk inzet voor vrede, en ook oog heeft voor de positie van de Palestijnen. Bij de SGP is er voor een compromis en de Palestijnen weinig ruimte. Al wordt dat nooit zo expliciet gezegd, maar dit is mede op de Bijbelse voorspelling gebaseerd dat de Joden eerst allemaal moeten terugkeren naar het Heilige Land voordat het Einde der Tijden kan aanbreken. Ook zullen zij zich dan moeten bekeren en Jezus als de Messias aanvaarden.

Bij het CDA lijken twee stromingen om voorrang te vechten: de dominant christelijke stroming die zich vanuit het geloof verbonden weet met Israel en het Joodse volk, en een meer progressieve stroming die vanuit het geloof juist oog wil hebben voor de onderliggende partij. In de PKN is die laatste stroming steeds dominanter geworden; de vrees is dat dit ook bij het CDA kan gebeuren, al vaart Buma over het algemeen een nogal rechts-conservatieve koers. Jammer overigens weer dat progressief in kerkelijke kringen vaak neerkomt op een negatieve houding tegenover de staat Israel en partij kiezen voor de Palestijnen. Hier zie je dezelfde eenzijdigheid en blinde vlek die de links seculiere partijen ook hebben. Over het zwalkende CDA is overigens al vaker geschreven door o.a. Esther Voet en anderen in het NIW, en ik verwijs hier gemakshalve graag naar deze artikelen. Er is wat mij betreft niet direct iets mis met een kritische houding waarbij niet op voorhand iedere pro-Israel motie wordt gesteund, maar de verandering is wel verontrustend. Het CDA kan moties die oproepen tot eenzijdige druk op Israel en andere schadelijke en negatieve plannen zoals de etikettering in de toekomst mogelijk aan een meerderheid helpen.

VVD en DENK

Bij de VVD spelen de eigen (handels)belangen in het buitenlands beleid een grote rol. Waar links solidair wil zijn met armere en minder ontwikkelde landen, heeft de VVD graag goede relaties met landen waar dit tot wederzijds voordeel leidt. Overigens was de VVD in de jaren ’70, toen Israel nog door linkse partijen werd geleid, helemaal niet zo pro-Israel en wilde ervoor waken de handelsbelangen met de Arabische wereld te zeer op het spel te zetten. De afgelopen decennia heeft zij echter een consistente en gematigde pro-Israel politiek gevoerd. Men is voor een tweestatenoplossing en heeft soms kritiek op Israelisch beleid dat daarmee op gespannen voet staat, maar houdt zich verre van eenzijdige drukmiddelen en al te harde veroordelingen.

Sommige mensen vroegen me waarom ik zoveel aandacht besteed aan Baudet en Denk negeer. Daar hebben ze een punt. Denk is de meeste anti-Israelische partij in de kamer. Ik vraag me zeer af of men Israel überhaupt erkent. Het is de moeite waard hier nog eens dieper in te duiken.

Het lokale NIDA (moslimpartij in Rotterdam) ondersteunt als enige partij de Hamas conferentie die gisteren werd gehouden in Rotterdam en levert liefst twee sprekers. Deze sprekers blijken goede kontakten te hebben binnen door Hamas gedomineerde organisaties. NIDA is verbonden met de Moslim Broederschap en speelde een belangrijke rol bij de organisatie van de Nederlandse Gazavloot. Dit alles is prima uitgezocht en gedocumenteerd door Carel Brendel. Ook anderen zijn uitgebreid op de Hamas conferentie ingegaan (zelfs het CIDI gebruikt deze term omdat de link zo sterk en eenduidig is).

In een volgend deel kom ik nog terug op de discussie rond het verschil tussen racisme en islamofobie en antisemitisme.

Ratna Pelle

Share