mrt 122017
 

                

 

Nieuwsbrief – Februari 2017

De belangrijkste nieuwsitems die tijdens de maand februari 2017 werden geplaatst op de facebookgroep – Israël en de media -:

Israëlisch parlement stemt voor omstreden reguleringswet

Het Israëlische parlement heeft op 7 februari een omstreden wet aangenomen die Palestijnse privégrond in de Westbank onteigent waarop in het verleden Joodse huizen zijn gebouwd, waarmee deze situatie wordt gelegaliseerd. In veel Nederlandse media werd felle kritiek geuit. De VK kopte met: Parlement Israël akkoord met wet die illegale nederzettingen legaliseert, in NRC werd gesproken over ‘legaliseren van nederzettingen’ en in Trouw over ‘legaliseren van diefstal’ van Palestijns land. Bart Schut noemde de Regulation Law in het NIW ‘een draak van een wet’. De juridische, morele en diplomatieke schade van de wet zou volgens Schut nauwelijks te onderschatten zijn. Deze wet schendt het internationaal recht omdat het gaat om nationale wetgeving van Israël en die kan alleen maar van kracht zijn in eigen territorium waar alle inwoners erover mee kunnen beslissen. Ook kan Israël als bezettende macht niet zomaar grond van Palestijnen confisqueren. In Israël zelf is er ook veel kritiek op deze wet. President Rivlin wees erop dat door de invoering van de reguleringswet Israël op een apartheidsstaat zou gaan lijken en de procureur-generaal heeft al gewaarschuwd dat ‘het hooggerechtshof er niet mee kan instemmen’.

President Trump en Israël

Eind december vorig jaar had aankomend VS president Donald Trump Israël al duidelijk gemaakt dat na 20 januari ‘alles anders zou worden’. Zo krijgt Israël (althans in woorden) meer ruimte van Trump dan van zijn voorganger Obama. Op 15 februari hadden Netanyahu en Trump een ontmoeting, waaruit die verandering duidelijk bleek. Trump had premier Netanyahu weliswaar gevraagd terughoudend te zijn bij de uitbreiding van nederzettingen in Palestijns gebied, maar hij zei op een gezamenlijke persconferentie met Netanyahu dat de Verenigde Naties Israël ‘heel erg oneerlijk’ hebben behandeld. Op diezelfde persconferentie zei Trump ook te streven naar ‘een fantastische vrede tussen Israëli’s en Palestijnen’. Hij zei zich te kunnen vinden in iedere oplossing die Israël en Palestina allebei steunen. Dat hoeft dus niet per se een tweestatenoplossing te zijn. Dit zou een ommekeer teweeg brengen in het buitenlandse beleid van de VS. Uiteraard veel aandacht in de pers over deze ontmoeting, waarbij de media hun eigen accent legden op wat tijdens de persconferentie zoal werd gezegd.

De VK kopte met: ‘Trump houdt niet vast aan twee statenoplossing’, NU.nl met ‘Trump en Netanyahu richten hun pijlen op Iran’, Elsevier met ‘Trump is verrassend voorzichtig bij bezoek Netanyahu’, NRC ‘Trump naast Netanyahu eenstatenoplossing kan ook’, AD: ‘Trump uiterst behoedzaam bij bezoek Netanyahu aan Witte Huis’, en ook: ‘VS steunen twee-staten-oplossing voor Israëli’s en Palestijnen wel’, Trouw met: ‘Trump laat twee statenoplossing los’ en RTL nieuws met: ‘Palestina en Israël moeten compromissen sluiten’.

In het RD de opvallende titel: ‘Geen grotere steunpilaar voor Joodse volk dan Trump’. Monique van Hoogstraten zei in Nieuws en Co. dat “Netanyahu hoopt dat hij naar huis kan gaan met de boodschap dat de vriendschap met de VS is hersteld”.

Verschil dus in accent op de berichtgeving, maar uit àlle berichten bleek wel dat het Amerikaanse beleid inzake Israël in vergelijking met Trumps voorganger Obama inderdaad is veranderd.

Tweestatenoplossing niet langer meer axioma

In de aanloop naar de ontmoeting tussen Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou een verantwoordelijke van het Witte Huis al hebben gezegd dat de VS niet langer vasthouden aan een tweestatenoplossing. Dat vormt een breuk met de heersende internationale consensus. Over die verandering is uiteraard ook het nodige gepubliceerd. Eén cruciaal punt werd daarbij echter steeds niet gemeld, namelijk dat Abbas en de PA iets anders onder de tweestatenoplossing verstaan dan de gangbare definitie. Zo hebben zij zich nooit voor twee staten voor twee volken uitgesproken en uit diverse uitlatingen in het Arabisch valt af te leiden dat zij in werkelijkheid niet streven naar een Palestijnse staat nààst maar in plaats van Israël. In schoolboeken, op de Facebookpagina van Fatah, in uitingen in de media door Fatah en PA functionarissen, continu wordt gerefereerd aan het hele gebied tussen de Jordaan en de zee als ‘Palestina’ en worden steden die in Israël liggen als Palestijns bestempeld.

Na alle commotie verklaarde Trump uiteindelijk dat hij alleen maar had bedoeld er de voorkeur aan te geven dat Israëli’s en Palestijnen het eerst maar eens met elkààr eens worden wat ze willen.

Antisemitische uitspraken tijdens Apeldoornse vredesweek vorig jaar

 Voorzitter Kees Blok van de pro Palestijnse kerkorganisatie Kairos – Sabeel Nederland liet zich afgelopen september tijdens een lokale vredesweek nabij Apeldoorn antisemitisch uit. Hij trok allerlei dubieuze vergelijkingen met de bezetting van Nederland door nazi-Duitsland en zei dat ‘als er meer was gesproken met Himmler de vernietiging van de Joden tijdens WO2 minder erg had uitgepakt’, en dat ‘de Palestijnse jihadisten te vergelijken zijn met de geuzen en onze verzetsstrijders in WO2Ir zei hij in edesweek (is edesweek een plaatsnaam?) en het den dioor de PKN omdat in strijd zijn’. Blok was al eerder in de fout gegaan. Al in 2015 verklaarde hij ‘niet neutraal te zijn en aan de kant van de onderdrukten te staan’ en op 21 februari vorig jaar zei hij in het RTV Oost programma ‘Hoogtij’: ‘Velen herinneren zich wel dat Joden in de Duitse bezettingstijd een J hadden in hun paspoort. Nou, Arabische Israëli’s hebben op hun identiteitskaart een grote A staan’ . Volgens de werk-definitie van antisemitisme van het Europees Parlement, zijn diverse uitspraken van Blok antisemitisch en vallen niet onder legitieme kritiek op de staat Israël. De uitspraken van Kees Blok leidden tot een ruzie tussen Tom Fürstenberg van Joods Apeldoorn en de organisatie van de vredesweek. Fürstenberg noemde op Omroep Gelderland de lezing van Blok ‘een voorbeeld van hedendaags antisemitisme’. Blok ontkende dit en zei slechts problemen te hebben met het beleid van de Israëlische regering aangaande de Westbank. De gemeente Apeldoorn heeft bemiddeld bij het oplossen van deze ruzie.

Kairos Sabeel is actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en zij zijn dan ook aangesproken op de extreme uitlatingen van Blok. Volgens een woordvoerder van de PKN kunnen uitspraken zoals die van Blok ‘nooit gedaan worden door de PKN’. Afgelopen najaar nog maakte Kerk in Actie, onderdeel van de PKN, echter reclame voor een activiteit van Sabeel Nederland, waarin werd opgeroepen om Israël te boycotten. Het CJO eist een gesprek met de PKN over de zaak en het OJEC wacht op ‘de uitnodiging voor een gesprek met de heer Blok’.

Berichtgeving NRC in februari

Ook in de maand februari werden er door de NRC weer veel artikelen gepubliceerd die eenzijdig kritisch waren jegens Israël. Enkele voorbeelden daarvan:

Een laffe daad om Jahjah te ontslaan – In deze column beweert Kuitenbrouwer dat het ontslag van Abou Jahjah bij de Belgische krant De Standaard een laffe daad zou zijn. Volgens Kuitenbrouwer heeft Jahjah recht op vrije expressie en zouden zijn omstreden uitspraken in lijn zijn met de bedoeling van VN resolutie A/RES/37/43 in 1982. We zouden solidair met Abou Jahjah moeten zijn, zoals we dat ook waren met de vermoorde cartoonisten van Charlie Hebdo, en meer vergaande vergelijkingen.

Een voorbeeld van een positiever artikel in de NRC jegens Israël is dat van Ratna: Ontslag Abou Jahjah was niet laf maar juist heel moedig. Dit was een reactie op de column van Kuitenbrouwer en hierin wordt opgemerkt en goed onderbouwd waarom het ontslag van Abou Jahjah juist heel moedig was.

Humans Rights Watch geweerd uit Israël – Opvallend hierin de nadrukkelijke aandacht voor de Israëlische weigering om een medewerker van HRW toegang te verlenen tot het land. Slechts terloops wordt genoemd dat òòk andere landen wel eens leden van HRW of andere hulporganisaties weigeren.

Nationalisten krijgen alle ruimte op tv – Aan het eind van dit artikel de opmerkelijke slotzin: “Groot verschil met het Europees nationalisme: dit zijn allochtonen die autochtonen verdrukken.” Met de allochtonen worden de kolonisten/settlers bedoeld en met autochtonen de Palestijnse bewoners van de Westbank.


Derk Walters:

30.01.17 NRC: rapport-kolonisten-en-israelisch-leger-werken-samen-bij-bezetting

03.02.17 over Gaza – NRC: vijf-dagen-na-payday-is-hoesseins-geld-al-op

Vervolginterview met Marina Wes – NRC: optimistisch-blijven-zie-ik-als-mijn-plicht

07.02.17 NRC: israel-en-palestijnse-gebieden-omstreden-wet-door-knesset-nederzettingen-gelegaliseerd

09.02.17 NRC: graven-naar-het-eigen-gelijk-in-grond-jeruzalem

14.02.17 NRC: een-nieuwe-havik-voor-hamas

15.02.17 NRC: trump-naast-netanyahu-eenstaatoplossing-kan-ook

16.02.17 NRC: trump-laat-de-tweestatenoplossing-los

28.02.17 NRC: tegen-ons-spreken-ze-met-bulldozers

Andere auteurs:

30.01.17: Jan Kuitenbrouwer – NRC: Een laffe daad om Jahjah te ontslaan

31.01.17: Reactie van Ratna Pelle – NRC: Ontslag Abou Jahjah was niet laf maar juist heel moedig

31.01.2017: Floris van Straaten – NRC: Obama heeft positie van gematigden in Israël aanzienlijk verzwakt

01.02.17: Fotoserie van ontruiming Amona – NRC: Israël ontruimt nederzetting

06.02.17: Belia Heilbron – NRC: Israël neemt wet aan die nederzettingen legaliseert

13.02.17: Guus Ritzen – NRC: Hamas stelt hardliner aan als nieuwe leider Gazastrook

19.02.17: Carolien Roelants – NRC: Donoren vinden Palestijnse vluchtelingen niet sexy

21.02.17: Vincent Sondermeijer – NRC: Israëlische militair krijgt 1,5 jaar cel voor doodschieten Palestijn

23.02.17: Wilfred Takken – NRC: Nationalisten krijgen alle ruimte op tv

24.02.17: Jorg Leijten – NRC: Humans Rights Watch geweerd uit Israël

 

Share