mrt 042015
 

brandstichting-kerk-Zion-2015= IMO Blog =   

Dagblad Trouw berichtte afgelopen zaterdag weer behoorlijk negatief over Israel. Sander Becker schreef een stuk over de vernielingen die Joodse extremisten aanbrengen in kerken en moskeeën. Hij schrijft:

Meestal zijn Palestijnse moslims het slachtoffer. Zo ging er woensdag nog een moskee in vlammen op, vlakbij Betlehem, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Maar ook christelijke doelen gelden als legitiem. De filosofie is eenvoudig: alles wat niet Joods is, moet uit het beloofde land weg.
Haatmisdrijven van kolonisten zijn de laatste jaren aan de orde van de dag. Het aantal lekgestoken banden, uit de grond gerukte olijfbomen en gemolesteerde priesters is niet meer te tellen. In mei vorig jaar, na het bezoek van paus Franciscus aan Israël, vloog er nog een kerk in brand. In 2013 sloegen vandalen het Ottomaanse tegelwerk kapot bij het graf van koning David, ook op de berg Zion. Zo verdwenen op die plek de laatste islamitische sporen. Later dat jaar werden er grafstenen vernield op een protestants kerkhof op dezelfde berg.

Becker vergeet dat het om een kleine groep extremisten gaat, en suggereert hier dat kolonisten dagelijks erop uit trekken om de boel kort en klein te slaan. Het is heel triest dat dit soort zaken gebeuren, en in Israel zelf is de verontwaardiging erover dan ook groot. Er wordt bovendien steeds harder tegen opgetreden in Israel, zo lees ik bij het CIDI:

De Israelische justitie treedt te slap op, was vooral toen dit soort aanvallen begonnen de kritiek. De laatste tijd echter krijgen de daders, als zij worden gepakt, fikse straffen en hoge boetes – veel hoger dan in Nederland worden gegeven voor vergelijkbare misdrijven. De hoogste straf tot nu toe (30 maanden onvoorwaardelijk cel) werd in december vorig jaar opgelegd aan tieners die auto’s in een Arabische wijk hadden beklad.

Maar heel vaak wordt er geen dader opgespoord en berecht. Veel politici willen dit soort misdrijven daarom officieel benoemen als terrorisme, wat de mogelijkheden om ze aan te pakken zou vergroten.

Ruim een week voor deze brandstichtingen werd bekend gemaakt dat het aantal ‘price tag’-incidenten in 2014 met 45% was gedaald, van 92 in 2013 naar 51 in 2014. Of deze daling een gevolg is van de strengere aanpak, is moeilijk te zeggen.

Dit had natuurlijk allang als terrorisme moeten worden aangepakt, tenminste waar er ook geweld wordt gebruikt en dingen vernield.

Erekat

Becker suggereert echter dat Israel er nauwelijks tegen optreedt, en dat is pertinent onjuist. In zijn artikel nauwelijks een woord over Israels reactie en het feit dat dit zeer serieus wordt genomen. In een half zinnetje wordt gezegd dat de laatste brandstichting in een abdij breed werd veroordeeld in Israel om daar direct achteraan beroepsleugenaar Saeb Erekat te citeren die zegt dat:

…de brandstichtingen in de abdij en de moskee het werk waren van “Israëlische terroristen, beschermd door een overheid die het exclusieve recht op dit land claimt”.

De overheid zou stilletjes gedogen dat jonge kolonisten zich afreageren op niet-Joodse doelen. Dit zou aansluiten bij het streven om Israël exclusief te definiëren als ‘Joodse staat’, en ook bij de overheidssteun voor de uitbreiding van de nederzettingen.

Officieel treedt de politie op tegen de daders. Maar dat heeft niet voorkomen dat de aanvallen een bijna vertrouwd onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven in bezet gebied. “Er loopt hier op de berg Zion geen monnik rond die nog niet bespuugd is”, verklaarde een woordvoerder van een plaatselijke kerk onlangs in de Israëlische krant Ha’aretz. “Het hoort zo langzamerhand bij de functieomschrijving.”

Het is niet duidelijk of de tweede alinea Erekats mening geeft of dat Becker dit zelf zo ziet. Het is in elk geval een totaal ongefundeerde aantijging. Het voorstel (dat het overigens niet heeft gehaald) om Israel als Joodse staat te definiëren is nooit bedoeld geweest om niet-Joden eruit te gooien of hun rechten te ontnemen. Als Sander Becker dit als eigen visie heeft opgeschreven, is dat ronduit schandalig. Wanneer het bedoeld was als uitleg van Erekats mening, had dat er duidelijker mogen staan, met de disclaimer dat dit voorstel iets geheel anders inhoudt. Arabieren hebben in Israel gelijke individuele en politieke rechten; zij hebben niet dezelfde nationale rechten als Joden, zoals nationale symbolen die de staat gebruikt.

Helden

Vergelijk Israels omgang met extremisme van eigen bodem eens met hoe de PA, PLO en Fatah omgaan met Palestijns terrorisme. Zij bestraffen dit niet, integendeel. Daders van dodelijke aanslagen zijn helden voor de PA, en men doet veel moeite veroordeelde terroristen in Israelische gevangenissen vrij te krijgen. Ze worden geëerd op scholen en in de media, en de gevangenen in Israel zijn voor de Palestijnen een heel belangrijk symbool. Vandaar dat Israel bij onderhandelingen vaak gevangenen vrij moet laten, en Abbas daar continu op hamert. En vandaar dat zij een maandelijkse uitkering krijgen van de PA, waarvan de hoogte afhangt van de gevangenisstraf en de ernst van hun misdrijf, pardon, heldendaad. Israel is dit al jaren een doorn in het oog en vraagt de EU en de VS om te eisen dat de PA hiermee ophoudt. Ook in Nederland brengen pro-Israel groeperingen dit met enige regelmaat naar voren, waarna de politiek niks verandert en de PA haar steun blijft ontvangen. Jodenhaat is in Arabische en Palestijnse media aan de orde van de dag, en een groot deel van de bevolking gelooft in de meest idiote complotten over Joodse almacht, het verspreiden van ziektes, rampen en ongedierte door Joden, het veroorzaken van overstromingen en zelfs de tsunami werd aan de zionisten geweten. Ook op scholen leren Palestijnse kinderen dat Joden onbetrouwbaar en minderwaardig zijn en geen enkel recht hebben op het land tussen de rivier en de zee.

Israel daarentegen bestraft geweld tegen Arabieren en vernielingen van hun eigendommen. Toen vorig jaar een Arabische jongen door Joodse extremisten in brand werd gestoken (uit wraak voor de moord op drie liftende tieners op de Westbank) was iedereen in Israel geschokt. Geweld door extremisten wordt vrijwel unaniem veroordeeld. Dat priesters dagelijks worden mishandeld en monniken continu bespuugd lijkt dan ook nogal overdreven.

Horen zeggen

Het artikel noemt als enige bronnen voor de best vergaande aantijgingen, de al vaker op leugens betrapte Erekat en “een woordvoerder van een plaatselijke kerk” die in Haaretz werd geciteerd. Ikzelf sprak diverse Joden die vaker bij Davids graftombe en andere heilige plaatsen zijn geweest waar zowel Joden als christenen komen, en die zeggen het nooit te hebben gezien en er niks over te hebben gehoord. Ook dat is geen sterk bewijs, maar Trouw lijkt een heel artikel op een paar incidenten en veel ‘horen zeggen’ te baseren. De brandstichting afgelopen donderdag was ernstig, maar het is geen professionele journalistiek een dergelijk artikel vol ongefundeerde beweringen daaraan op te hangen.

Extreme kolonisten slaan overal in bezet gebied toe. Maar de laatste tijd strijden ze vooral voor de berg Zion. De afgelopen dagen begonnen ze een postercampagne waarin ze ervoor waarschuwen dat het graf van koning David op de berg in christelijke handen dreigt te vallen. Het gerucht gaat dat het beheer van de tombe – waar volgens de overlevering het Laatste Avondmaal heeft plaatsgehad – zou worden overgedragen aan het Vaticaan. Dit vermoeden leidde vorig jaar al tot demonstraties en oproepen om christenen aan te vallen. De posters, met opruiende teksten tegen christelijke instellingen en linkse partijen, borduren op dat thema voort.

Beckers bevooroordeeldheid blijkt ook uit het feit dat hij suggereert dat de berg Zion in bezet gebied ligt. Deze ligt echter binnen de Groene Lijn en valt dus onder Israel. Overigens is de (vermeende) graftombe van David niet dezelfde plek als de (vermeende) Avondmaalzaal; het gaat om verschillende ruimtes in hetzelfde gebouw.

Dat men er niet blij mee is dat -nog meer – heiligdommen en gebouwen onder het Vaticaan zouden komen te vallen, kan ik wel begrijpen. Het Vaticaan is niet echt pro-Israel te noemen, en er wordt al decennia gesteggeld over het beheer van heilige plaatsen in Jeruzalem. Natuurlijk zijn oproepen tot geweld op geen enkele wijze te rechtvaardigen, maar ik vraag mij af hoe groot de groep is die daarvoor pleit.

Bezwaarlijk is vooral het feit dat dit artikel, en geen enkel artikel in Trouw, ooit melding maakt van Palestijns geweld tegen Joden, buiten de grotere dodelijke aanslagen. Stenengooien door Arabieren naar Joden, hun bussen en auto’s, is minstens zo dagelijks als het geweld en de pesterijen door extremistische Joden. Wanneer Israeli’s, of toeristen die er Joods uitzien, in een Arabische wijk van Jeruzalem verdwalen, kunnen ze soms ternauwernood ontkomen aan deze straatterreur van Arabische jongeren. Veel wegen door bezet gebied zijn via netten beschermd tegen het gooien van stenen.

Afgelopen dagen kwam ik, geheel toevallig, twee berichten tegen die ik hieronder in vertaling weergeef, ter illustratie. Als je er bewust naar gaat zoeken kom je een veelvoud hiervan tegen. Maar wanneer de ‘zwakkere en onderdrukte’ Palestijnen Joden aanvallen, molesteren, bedreigen, of synagoges vernielen, is het niet interessant voor een krant als Trouw. Het past niet in het plaatje dat men heeft van het conflict en daarom wordt het niet vermeld. Mensen zouden nog eens gaan denken dat het om een complexe zaak gaat waar beide partijen schuldig zijn en extremisten elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Ratna Pelle

~~~~~~~~~~~~~

synagoge-RamlaHaatmisdaad

Het is geen moskee en daarom hoor je er geen kwart woord over.
In de nacht tussen vrijdag en zaterdag werd er “dood aan de Joden” gekladderd op de muur van de Josef Hama’arvi synagoge in de Miriam Hanevia-straat in Ramla.

Een buurman uit de straat heeft de politie op de hoogte gebracht.
Er kwam een agent die wat foto’s heeft gemaakt van de graffiti die met grijze spray waren aangebracht en vertrok weer. Later werden de graffiti met verf die op de muur werd gesmeerd, gewist.

Zoals men zich herinnert, verleden week werd er beweerd dat een moskee in Kfar Jaba in brand werd gestoken. Zeer snel kwam er een mededeling van de politie over de misdaad en dat agenten van de afdeling van nationalistische misdaden naar de plaats waren gekomen om bevindingen te verzamelen.

Echter gebeurt zo iets tegen Joden, dan hoor je er geen half woord over.
(Foto van Chezzi Yechezkel) http://www.0404.co.il/post/24217

~~~~~~~~~~~~~

rockZie wat onze soldaten mee maken in de Stad van David.

Zie wat onze soldaten dagelijks mee maken in de Stad van David (Siluwan) bij Jeruzalem en in veel andere plaatsen.

Zo zag het er vanochtend uit in de Stad van David nadat een minderjarige Arabische jongen stenen gooide naar de auto van beveiligers, zonder enige vrees, want hij is goed op de hoogte van het beleid van Israel wat reakties aangaat. Het is ergerlijk dat Israel heeft geleerd dit soort incidenten te slikken.

Soms worden de minderjarige jongelui gepakt en weer vrij gelaten zonder enige straf en de weg naar meer aanslagen met stenen is zeer snel.

https://www.youtube.com/watch?v=SdgZCZddNFM

Share

  One Response to “Haatmisdaden in het Heilige Land”

Comments (1)
  1. het is niet verwonderlijk dat na 80 jaar van terroristische aanvallen op Joden en ander Israelies er mensen zijn die geen vertrouwen meer hebben in een vredige toekomst. Het is een kleine groep extremisten die aanslagen plegen.
    In ieder geval wordenze niet aangemoedigd om te moorden dlor hun president, zoals re Palestijnen door Abas.