okt 292013
 

– Mediawerkgroep Israel, nieuwsbrief juli-oktober 2013 / 6 –      

Kidron ValleyDe media hadden begin september veel aandacht voor de deelname van Royal Haskoning aan het zogenaamde Kidron-project, dat zuivering van de zwaar bevuilde Kidron beek beoogt. De Nederlandse regering was niet blij met deze deelname, omdat het om een project over de Groene Lijn gaat en men wil samenwerking met of betrokkenheid bij ‘de bezetting’ ontmoedigen, en heeft Royal Haskoning opgeroepen haar deelname te stoppen.

In o.a. Trouw, de VK, het AD en het Parool verscheen een bericht waarin stond dat het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV zijn betrokkenheid bij de bouw van een afvalwaterzuiveringsproject heeft beëindigd. Het project zou mogelijk in strijd zijn met de -inter- nationale wet- en regelgeving. Het kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld. Het R.D. komt naar aanleiding hiervan met een artikel waarin de volgende reactie van Naomi Tsur, locoburgemeester van Jeruzalem wordt opgetekend: Tsur zegt daarin: “Waterverontreiniging is een probleem dat geen grenzen kent. Ik zit al 5 jaar met de Palestijnse Autoriteit om de tafel om te werken aan een oplossing die alle bewoners ten goede komt, waar de toekomstige grenzen ook komen te liggen. Het project waar Royal HaskoningDHV aan werkt, is in ieders belang.”

De Palestijnse Autoriteit heeft het waterzuiveringsproject echter niet goedgekeurd. De Palestijnse Water Autoriteit (PWA) beweerde dat bij dit project geen sprake zou zijn van samenwerking tussen Israël en de PWA en dat de Palestijnen niet het meeste voordeel zouden hebben van dit afvalwaterzuiveringsproject. Maar uit een financieel plan van het Milken Institute blijkt dat Palestijnse experts allang bij het project betrokken waren en de PWA ook contractpartner zou worden. Bovendien was de PA aanvankelijk wel betrokken bij dit project. De minister van Water van de Palestijnse Autoriteit was naar aanleiding van het project in 2012 bij een bijeenkomst in het Palestijnse dorp Ubeidya. Het argument dat de PA gebruikt tegen het project is dat ook (en volgens hem vooral) Joodse kolonisten van de waterzuivering zullen profiteren, en men daarmee bijdraagt aan een verdieping van de bezetting. In werkelijkheid zou het project echter vooral Palestijnse boeren ten goede zijn gekomen, omdat er veel meer Palestijnen langs de Kidron wonen. En blijkbaar geldt voor de PA, maar ook voor de Nederlandse regering, dat een project dat naast Palestijnen ook kolonisten helpt niet deugt. De PA schijnt inderdaad een autoriteit, de mainstream media nemen zijn standpunt immers kritiekloos over.

Er zijn Kamervragen over dit advies gesteld, maar daaraan werd weinig aandacht besteed. Joël Voordewind (CU) wees erop dat het project een schoolvoorbeeld was van samenwerking tussen Israëli’s en Palestijnen. Dat klopt want een indrukwekkende groep, o.a. leden van Ingenieurs Zonder Grenzen waren hierbij betrokken. Het doel van dit zo kostbare en unieke project had moeten zijn om de heel sterk vervuilde Kidron Vallei zijn natuurlijke kracht terug te geven, zodat er weer landbouw kan plaatsvinden, dat toeristen de route gaan gebruiken en de vallei een brug zou worden tussen de lokale bevolking. Juist deze informatie is weggelaten in de meeste mainstream publicaties.

Opvallend is dat EAJG hoopt dat Royal Haskoning in de toekomst wel naar vermogen zal bijdragen aan een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever, onder de voorwaarde dat die direct en alleen ten goede komt aan de Palestijnse bevolking. Saillant detail nog: Het Franse Gerechtshof van Versailles verwierp in maart 2013, in een vergelijkbaar geval (waar Veolia bij was betrokken), de aantijgingen tegen de aanleg van een tramlijn in Oost-Jeruzalem. Het oordeel van de Franse rechtbank was dat Palestijnen, net als iedereen, recht hebben op openbare voorzieningen.


Zie ook:

Share