apr 042012
 

IMO Blog

Ben ik selectief verontwaardigd omdat ik me wel druk maak om dat VPRO kolonistenspel en niet over de dagelijkse discriminatie van moslims? Dat beweert Michael Blok op Joop en Republiek Allochtonië, een blog over allochtonen en discriminatie. Een blog waar ik een iets hogere pet van op heb dan het moralistische en zelfgenoegzame Joop, waar antisemieten zoals Peter Edel de ruimte krijgen, de Israelhaat welig tiert en mensen die daar tegenin gaan worden weggecensureerd. Eigenlijk is die website, die een links forum meent te zijn waar op enig niveau over actuele kwesties wordt gediscussieerd, een schandvlek voor links, iets om je voor te schamen. Het stuk van Blok, onder de titel ‘selectieve verontwaardiging is immoreel en gevaarlijk’ (op Joop stond het onder de titel: ‘liever gierig dan gevaarlijk’) wordt als volgt ingeleid:

Eerder deze week werd de VPRO gedwongen een satirisch stuk over Joodse Westoever-kolonisten van haar website af te halen. De verontwaardiging in binnen- en buitenland over het Polenmeldpunt Van Geert Wilders duurt nog steeds voort. En tegelijkertijd kijkt niemand ervan op als moslims vrijwel iedere dag in verband worden gebracht met gevaar en achterlijkheid. Die selectieve verontwaardiging is niet alleen onterecht, maar ook onthullend. En niet alleen immoreel, maar ook gevaarlijk. Dat schrijft Michael Blok.

En zo gaat het hele artikel verder: de discriminatie van moslims is veel erger dan die van Joden of anderen, moslims zijn ook veel kwetsbaarder dan Joden of anderen, en worden veel erger gedemoniseerd. En dat terwijl ze zulke voorbeeldige modelburgers zijn. Daarom verdient Nederland het dat de economie ‘kapot geboycot wordt’ en dat de spanningen en onlusten in de wijken gierend uit de hand gaan lopen. Lekker constructieve bijdrage van een landgenoot. Ik ga het hieronder punt voor punt weerleggen, want ik ben een van die mensen die zich boos maakte om dat kolonistenspel en ook dat Polenmeldpunt vond ik belachelijk.

Er kijken veel mensen vaak op van discriminatie en ‘stigmatisering’ van moslims, er staan krantenkolommen over vol en er zijn diverse columnisten die het , terecht dan wel niet, steevast voor de moslim medemens opnemen en Wilders en andere islamofoben hekelen. Wanneer er een vergelijkbaar spel als dat van de VPRO zou zijn waarin je een kaart: ‘islamitische achterlijkheid’ kan inzetten of, nog erger, de Profeet kan worden uitgespeeld om extra punten te krijgen, dan was het land uiteraard te klein en hadden niet alleen officiële islamitische organisaties hier hun onvrede over uitgesproken, maar waren er ook demonstraties geweest en wellicht woedende reacties uit de Arabische wereld. We hebben allemaal gezien wat er gebeurde nadat een Deense krant een paar jaar geleden een paar spotprenten van de profeet had gepubliceerd. Maandenlang werd er op tientallen plaatsen gedemonstreerd en dat ging er niet altijd vredig aan toe, ambassades werden belaagd en in vernield, Denen maar ook andere Europeanen waren niet meer veilig in Arabische landen. In Nederland zijn een aantal keer publicaties, tentoonstellingen, opera’s of andere uitingen die kritisch waren tegenover de islam afgelast (een voorbeeld is een hoogleraar die een ‘gevoelig’ stuk uit zijn afscheidsrede moest halen), onder andere omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Er is dus wat dit betreft helemaal geen selectieve verontwaardiging en er is dus ook niks onthullend, behalve misschien het stuk van Blok.

Kwaad daglicht

Het is mooi dat we in Nederland gauw boos worden als mensen in een kwaad daglicht worden gezet om hun afkomst, geloof of iets anders waar ze niets aan kunnen veranderen. De geschiedenis zit vol met voorbeelden (en lang niet alleen dat ene) van wat er kan gebeuren als een bevolkingsgroep het doelwit wordt van flauwe beschuldigingen.

Het gaat bij dat kolonistenspel niet zozeer om ‘flauwe beschuldigingen’ maar om eeuwenoude stereotypen die in de geschiedenis meermaals hebben bewezen zeer gevaarlijk te zijn en die volkomen onjuist zijn. Wanneer iemand zich beklaagt over zogenaamde ‘kutmarokkanen’ is dat echter vaak gerelateerd aan concrete overlast van Marokkaanse jongeren, waarbij ik er het er zonder meer mee eens ben dat er ook hordes kutnederlanders bestaan, en ik heb in mijn leven vaker van hen last gehad dan van kutmarokkanen. Valse beschuldigingen en stigmatisering hebben in de geschiedenis inderdaad vaak tot ellende en wreedheden geleid, tegen Joden, heksen, ketters, inboorlingen etc. waarbij antisemitisme de oudste en meest hardnekkige vorm van racisme lijkt te zijn, en Joden onevenredig hard en vaak zijn getroffen door discriminatie en vervolging. Blok zit dat om een of andere reden niet lekker of wil dit weg relativeren door alle vormen van discriminatie gelijk te stellen ongeacht oorzaken, ernst en manifestatie. Hij gaat verder:

Het zou natuurlijk kunnen dat mensen vinden dat moslims minder in gevaar zijn door haat en discriminatie dan andere groepen. Maar het is niet duidelijk waarom dat waar zou zijn. De meeste Nederlanders hebben geen bijzondere mening over Polen of Joden maar vaak wel een negatieve houding tegenover “de islam” of Marokkanen. Er is geen prominente politieke beweging die joden als tweederangsburgers wil behandelen, maar Geert Wilders draagt wel regeringsverantwoordelijkheid. En moslims kun je op straat meestal herkennen, wat ze veel kwetsbaarder maakt voor belediging, discriminatie en mishandeling. Alle beschikbare onderzoeken laten zien dat dit moslims mensen echt in de weg zit: op hun werk, in de tram, in de moskee en zelfs bij de rechter.

Ik vind inderdaad dat moslims minder in gevaar zijn door haat en discriminatie dan Joden. Daarvoor hoef je maar even om je heen en naar de geschiedenis te kijken. Joodse instellingen behoren tot de best beveiligde, en ondanks hun kleine aantallen hebben grote delen van de bevolking in Europa antisemitische denkbeelden, zo blijkt uit onderzoek van onder andere PEW. Ook het aantal antisemitische incidenten is in vergelijking met hun aantallen hoog. Laatst nog vertelde een bekende rabbijn op TV dat hij niet meer de straat op kan zonder uitgescholden te worden. Tel daarbij op dat, zoals Blok ook toegeeft, moslims veel vaker herkenbaar zijn dan Joden. In Amsterdam zijn er veel buurten waar je niet als herkenbare Jood de straat op kunt zonder uitgescholden te worden, of erger. Joden dragen een petje over hun keppeltje of gaan met de auto naar de synagoge. Moslima’s met een hoofddoek worden ook weleens lastig gevallen of gediscrimineerd, maar ik heb niet begrepen dat een meerderheid grote delen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet in durft met een hoofddoek om. Een hoofddoek is inmiddels in Nederlandse steden een redelijk normale verschijning geworden.

Alle linkse partijen willen de enige Joodse staat harder aanpakken en desnoods overgaan tot sancties indien men niet aan een trits voorwaarden voldoet, waarvan sommige nog enigszins redelijk zijn (stoppen met bouwen op de Westoever) maar anderen volstrekt niet (geen aanslagen meer verijdelen door soms preventief in te grijpen of middels checkpoints te verhinderen dat terroristen het land in kunnen). De oude stad van Jeruzalem en de Klaagmuur zijn in de ogen van deze partijen onderdeel van ‘bezet Arabisch Jeruzalem’, net als de Joodse begraafplaats op de Olijfberg. De standpunten van deze partijen en vooral het beleid dat zij voorstaan zijn schadelijk voor Israel en haar veiligheid en daarmee ook schadelijk voor Joden, ook in Nederland aangezien velen er familie hebben wonen. Wanneer de regering besluit daaraan niet mee te doen en Israel te vriend te houden, geldt dat als een extreem pro-zionistisch en rechts standpunt, niet als een normale gang van zaken tegenover een bevriende democratie die weliswaar soms keuzes maakt waar je vraagtekens bij kunt zetten, maar zeker geen schurkenstaat is en het qua mensenrechten stukken beter doet dan alle Arabische staten.

Theodor Holman

Bloks klaagzang gaat verder:

Maar de verontwaardiging in Nederland is wel selectief. Want de mediaconsument wordt nog steeds links en rechts bestookt met flauwe aanklachten tegen moslims en/of Neder-Marokkanen en Neder-Turken. Die zijn lichtgeraakt, lui, teren op de staatskas en zijn vrouwonvriendelijk. Ze zijn ook gevaarlijk, want crimineel en natuurlijk potentiële terroristen. De opiniemaker Theodor Holman (Parool-columnist en TV-presentator) ging eerder vandaag verder dan andere prominenten ooit durfden door het neo-nazimanifest van terrorist Anders Breivik te prijzen en zelfs op te roepen tot geweld tegen minderheden. En het blijft stil. De modale moslimpester wordt zelfs bewierookt als “benoemer van problemen”. Ondanks dat het verhaal als 2 druppels water lijkt op wat in het verleden over andere vervolgde minderheden is gezegd.

Ik wordt niet dagelijks of zelfs wekelijks bestookt met flauwe aanklachten tegen moslims en Nedermarokkanen en beweringen dat zij lui en crimineel zijn. Dat komt misschien omdat ik Pownews meestal oversla, net als GeenStijl en ook het Vrije Volk zelden bezoek. In de zogenaamde kwaliteitsmedia worden onderzoeken waaruit blijkt dat Marokkaanse jongens beduidend vaker met de politie in aanraking komen, dat Marokkanen vaker werkloos zijn of artikelen over hun intolerantie ten opzichte van kritiek, zelden tegen. Als zoiets al eens wordt vermeld, wordt er altijd een hoop context bij gegeven. Werkloosheid is immers vaak ongewild, criminaliteit heeft veel met je sociaal-economische positie en het gedrag van je vrienden en omgeving te maken, en als je je al gemarginaliseerd voelt komt kritiek extra hard aan. Allemaal waar. Maar soms wordt er misschien wel erg veel gerelativeerd. En bij overvallen wordt soms maar niet vermeld dat de daders van etnisch-Marokkaanse komaf waren. Oud journalist Hans Moll geeft daar voorbeelden van in zijn boek over de NRC en Israel, waarbij duidelijk wordt hoe subtiel zelf-censuur werkt.

Wat ik daarentegen wel veel tegenkom zijn voorbeelden van intolerantie in de Arabische wereld, preken van extremistische imams die alle kerken in Saudi-Arabië willen vernietigen of de Joden vermoorden. Ook kom ik voorbeelden tegen van onverdraagzaamheid in islamitische landen, discriminatie van vrouwen en oproepen tot geweld tegen niet-moslims. Die berichten kom ik overigens niet tegen in de Nederlandse media, maar op sommige blogs en sites die door mensen als Blok als zionistische propaganda en ‘neo-con’ worden afgedaan. De meeste media zijn nogal terughoudend in het brengen van nieuws dat moslims en Arabieren in een negatief daglicht plaatst, ook als het gewoon feiten zijn en geen ‘flauwe aanklachten’. Wanneer een radikale geestelijke in de Arabische wereld lelijke dingen zegt over Joden of het Westen haalt dat zelden het nieuws, dit in tegenstelling tot extreme uitspraken van rabbijnen of Joodse kolonisten. Dus ik begrijp niet helemaal waar Blok zijn aanklacht van selectieve verontwaardiging op baseert. Hij zou blij moeten zijn met hoe zorgvuldig veel media juist omgaan met nieuws waarin moslims of Nederlanders van etnisch-Marokkaanse afkomst een negatieve rol in spelen. Het feit dat hij dat niet ziet of dat ontkent wijst erop dat het gewoon een stokpaardje van hem is. Moslims zijn het slachtoffer en dat is fout. Alles wat daarmee niet overeenkomt negeert hij.

Theodor Holman riep overigens niet op tot geweld tegen minderheden, en het is schandalig om iemand met jou onwelgevallige ideeën daarvan te beschuldigen. Hij kwam wel met de bekende clichés aanzetten dat de islam een fascistoïde ideologie is die bestreden moet worden. Wel, dat mag. Zoals hordes mensen zeggen dat het zionisme een racistische ideologie is die ze willen bestrijden. Een mening die columnisten en reaguurders met enige regelmaat verkondigen op Joop.nl. Hij zei overigens ook dat alle religies problematisch zijn. Holman meent dat er een taboe heerst op het bekritiseren van de islam. Dat is allang niet meer zo en is daarmee eveneens tot een soort stokpaardje of idee fixe van een bepaalde groep geworden. Islamcritici, ook de meer genuanceerden zoals Afshin Ellian, hebben het echter niet gemakkelijk. De nuance is overigens aan beide kanten vaak zoek. De eenzijdige en nogal kinderachtig klinkende aanklacht van Blok doet niet onder voor de ongenuanceerde uitspraken van Holman en sommige andere felle islamcritici.

Nedermoslims

Blok komt vervolgens met het cliché op de proppen dat we extra gevoelig zijn voor kritiek op Joden vanwege de oorlog, wat zoals hierboven aangetoond gewoon niet waar is. Je kunt je eerder afvragen waarom ondanks de oorlog kritiek op Joden en het gebruik van precies die stereotyperingen die in het verleden tot hun vervolging hebben geleid, weer zo normaal is geworden. Vervolgens bewierookt hij de moslim medemens die tot een modelburger is uitgegroeid en hekelt het feit dat er zo weinig positiefs over moslims in de media verschijnt. Wablief? Ik ben de verhalen op de NOS en elders over het Suikerfeest, de ramadan en andere feestdagen wel een beetje moe inmiddels (ik ben al die Man Bijt Hond-achtige reportages waarin vooral de gewone mens centraal moet staan een beetje moe, om van de straatinterviews nog maar te zwijgen. Ik wil gewoon weten wat er die dag is gebeurd, in Nederland maar ook daarbuiten). Er wordt op het journaal en ook in de kranten juist erg veel positiefs geschreven, soms goede stukken die laten zien hoe mensen in multiculturele wijken zoals de Baarsjes nu prima samenleven en soms van het soort dat mij iets te makkelijk en goedkoop is. Wat ik mis zijn artikelen waarin de problemen worden benoemd maar ook oplossingen aangedragen, waar discriminatie wordt gehekeld zonder in een slachtofferrol te vervallen, waar cultuur verschillen en problematische zaken worden benoemd zonder in clichés te vervallen en te besluiten dat we gewoon wat vaker humus en couscous samen moeten eten.

Waarom we zo denken is een ingewikkeld vraagstuk, maar met 9/11 heeft het weinig te maken. En ook niet met een echte dreiging: Nedermoslims zijn bijna allemaal gewaardeerde medeburgers. Hoe geloviger, hoe gezagsgetrouwer. En ondanks de plattelandsafkomst van veel migranten uit Marokko en Turkije, gedragen hun kinderen zich in snel tempo net als de rest van ons. Als studenten of als stadsschoffies.
Dat er zo gedacht wordt over moslims hebben 1 miljoen loyale landgenoten en 1 miljard vredige medemensen natuurlijk niet aan ons verdiend.

Die één miljoen mensen zijn inderdaad voor het overgrote merendeel aardige en vriendelijke mensen die zelden overlast veroorzaken (die één miljard buiten Nederland ligt wat ingewikkelder, daar zijn toch ook heel wat mensen bij die achter de Moslim Broederschap staan en vinden dat Joden en christenen niet in het Midden-Oosten thuishoren.) Maar het zijn ook merendeels mensen die er bepaalde ideeën op na houden waar onze vaders en moeders fel tegen hebben gestreden toen zij opstonden tegen de macht van de kerk, de priesters en dominees die thuis kwamen kijken of de volgende nog niet op komst was, en hun achterlijke ideeën en machtsmisbruik. Laatst schrok ik toen een vrouw die niet eens zo veel ouder is dan ik vertelde dat ze in Sittard op een katholieke meisjesschool had gezeten. Het gescheiden onderwijs bleek pas eind jaren ’60 te zijn afgeschaft. Er zijn wel meer ‘achterlijke’ dingen waar we nu de islam op aankijken, die enkele generaties geleden nog normaal waren in Nederland. Daar is de generatie voor mij tegen in opstand gekomen. Ze streden voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, voor voorbehoedsmiddelen, vrije seks en tegen de macht van de kerk. Ze hebben die strijd grotendeels gewonnen. Het waren juist progressievelingen en linkse politieke partijen die deze strijd voerden. Het christendom werd belachelijk gemaakt, gehekeld, bespot. En nu zijn het diezelfde progressievelingen die onder het mom van ‘stigmatisering’ vaak nauwelijks kritiek durven uiten op achterhaalde praktijken die moslims, hoe aardig ze ook zijn, met zich mee brengen.

Michael Blok beticht mensen als ik ervan selectief verontwaardigd te zijn, maar is hij dat niet juist zelf? Hem hoor ik niet over dat kolonistenspel, over antisemitische cartoons zoals laatst in de Volkskrant, over doorgeschoten kritiek op Israel. Ik googelde zijn naam even en kwam toen een eerder artikel van hem tegen op Joop waar hij Wilders (en andere politici) met Hitler vergeleek en daar een mooi tabelletje van had gemaakt. Knap gedaan, maar ook erg selectief en daarmee misleidend, en grievend voor veel mensen die op Wilders hebben gestemd en in hem met geen mogelijkheid een nieuwe Hitler kunnen ontwaren. Om nog maar te zwijgen van het ‘stigmatiserende’ effect ervan. Als je zo gevoelig bent voor de stigmatisering van bepaalde mensen, moet je dan juist zelf niet wat terughoudender zijn? Dat geldt – inderdaad- ook voor Wilders die meent zelf alles te mogen zeggen maar zelf slecht kritiek kan verdragen.

Ratna Pelle

Share