jan 212012
 

Trouw: Lees Netanjahoe stevig de les bij zijn bezoek

[overgenomen van: Trouw Israel Monitor

Trouw heeft op dinsdag 17 januari opnieuw een mediamisser gepubliceerd. Het is een artikel waarin de heer Dries van Agt  de lezers oproept om premier Netanyahu bij zijn bezoek aan Nederland stevig de les te lezen.

In deze les van Van Agt natuurlijk geen goed woord voor Israël. Hij beticht Netanyahu ervan dat onder diens verantwoordelijkheid tal van vergrijpen tegen het internationale recht zijn gepleegd en internationale verdragen niet nageleefd worden. Van Agts aantijgingen zijn niet alleen eenzijdig maar ook inhoudelijk onjuist. Israël is weliswaar verdragspartij van o.a. de Conventies van Geneve maar dat zijn alle 194 landen op onze planeet. De landen waaraan Israël grenst schenden deze conventies veelvuldig maar daarover zegt Van Agt geen woord. Hij haalt de blokkade van Gaza maar weer eens aan, vergeet daarbij te zeggen dat die blokkade allang is versoepeld en al helemaal dat die blokkade niet tegen het internationaal oorlogsrecht is. Dat heeft de VN in haar rapport over de Gaza oorlog afgelopen jaar zelf toegegeven. Bovendien is de gedeeltelijke blokkade van Gaza ook een reactie op de vele raketbeschietingen op Israël en de wapensmokkel door Hamas. De grens met Egypte is momenteel min of meer open en de smokkel vanuit de Sinaï is sinds de val van Mubarak enorm toegenomen.

Van Agt had graag gewild dat premier Netanyahu ook een bezoek zou brengen aan het Internationaal Gerechtshof om daar uit te leggen waarom Israël zich niets aantrekt van de uitspraak in 2004 van dat Hof om de Muur of scheidingsbarrière te verwijderen. De Europese Commissie vond dat de barrière slechts gedeeltelijk afgebroken moest worden. Hij vermeldt vooral niet dat het om een niet bindend advies ging. Het ligt eigenlijk niet op het pad van het ICJ om een dergelijke politieke uitspraak te doen, want het oordeelt slechts over juridische geschillen, op verzoek van de betreffende partijen. Over andere politieke conflicten heeft het dan ook nooit uitspraak gedaan, en deze uitspraak was vooral het gevolg van de automatische meerderheid die anti-Israël resoluties in de VN krijgen. Het ICJ negeerde het Palestijnse terrorisme, dat aan de afscheiding barrière ten grondslag lag, volkomen. Het is daarom terecht dat Israël de uitspraak verwierp. Overigens heeft het Israëlisch hooggerechtshof zich ook over de barrière uitgesproken, en daarbij wel een afweging gemaakt tussen de dreiging van terroristische aanslagen enerzijds en de impact van de afscheiding op de Palestijnen anderzijds. De conclusie was dat het hek legaal was maar de route moest op verschillende plaatsen worden aangepast. Dat heeft Israël inmiddels gedaan.

Netanyahu zou volgens van Agt zelfs nog een bezoek moeten afleggen aan het Internationaal Strafhof, waarbij wordt genoemd dat er een hoop Israëli’s vrij rondlopen die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd. Het is echter de vraag of die er zijn.  Soldaten die zomaar op Palestijnse burgers schieten zonder dat zij bedreigd werden worden in Israël zelf gestraft. Iedereen in Israël kan overigens een zaak voor het hooggerechtshof brengen, dat onafhankelijk is en al vaker in het voordeel van Palestijnen heeft geoordeeld. Israël is een rechtsstaat en kan zelf haar zaken oplossen. Er zijn daar tientallen mensenrechten en vredesorganisaties actief en er is een vrije en onafhankelijke en zeer kritische pers. De heer Van Agt kan zijn pijlen maar beter op de misstanden in eigen land richten in plaats van continu Israël de les te lezen. Zeker is wel dat er talloze Palestijnen zijn die vrij rondlopen na ontzettende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd tegenover onschuldige burgers, en na de Shalit deal afgelopen oktober zijn er honderden bijgekomen. Maar voor deze mensen heeft Van Agt uiteraard alle begrip.

 

Tj T     R P

Share