Welkom op Israël - Palestina Info
Zoek


Hoofdpagina
Israël-Palestina en het
Midden-Oosten Conflict
***************
English main page on
Israel-Palestine and the
Middle East Conflict


Nieuws & Opinie 2012

Artikelenlijst 2010-2011/
List of Articles 2010-2011

* Palestijnen politiek
* 60 Jaar na delingsplan:
Israël en de VN

* 60 Jaar Israël &
Nakba (1948-2008)

* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden
& nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Hamas
* Apartheidsmuur
of veiligheidshek
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Racisme, kolonialisme
& Apartheid

* Mythes & beeldvorming
over het conflict

* Verenigde Naties
* Zionisme
* Anti-zionisme
* Israël boycot
* Zionistische lobby
* Initiatieven voor
vrede en verzoening

* Palestijnse
Gevangenendocument

* Hezbollah
______________
OPINIES:


* Column Simon Soesan
* United Civilians for Peace
* Reisverslag Israël
* 'Het zijn net mensen'
(boekrecensie Joris Luyendijk)

* Dries van Agt over
Israël en Palestina

* Krantenonderzoek NRC
conflict Israël-Palestina

* Berichtgeving NOS Journaal
conflict Israël-Palestina

______________
ENGLISH:

* Short History of the
Arab-Israeli conflict

* Why a boycott of Israel
does not help peace

* Zionism
* Review Amnesty
Report on Gaza War

* NRC Handelsblad study
* NOS Journaal study


* Sitemap

Links
Onze Weblinks /
Our Links page


Links "Israel Informatie Eigenstart"

Zie ook de links onderaan deze pagina. /
See also the links at the bottom of this page.

Menu
 • Startpagina
 • Artikelen Top 30
 • Eerdere enquetes
 • Nieuws
 • Zoek op deze site

 •  
  Nederlandstalige artikelen
  Geplaatst doorabby op Thursday 21 September @ 00:07:17 GMT+1
  _CONTRIBUTEDBY abby

  Petitie voor een gelijke behandeling van Israël in de Verenigde Naties20.09.2006

  Gisteren ging een on-line petitie van start die beoogt een einde te maken aan de ongelijke behandeling die Israël al sinds jaar en dag ten deel valt binnen de Verenigde Naties. Tegenstanders van Israël beklagen zich steeds over de uitzonderingspositie die Israël zou genieten, waardoor het "wegkomt met zaken waarmee andere landen niet zouden wegkomen". Hoe absurd dat verwijt is wordt wel aangetoond door de discriminatie van Israël in de VN, waar het slechts beperkt mag deelnemen aan commissies en raden die voor alle andere landen openstaan, terwijl anti-Israël propaganda binnen de VN ruim baan krijgt.

  Teken de petitie voor een faire behandeling van Israël in de Verenigde Naties!

  Ga naar http://www.PetitionOnline.com/unznn/petition.html en teken de petitie.*

  Hieronder een Nederlandse vertaling van de Engelse tekst van de petitie en de toelichting.


  Toelichting:

  De preambule van het VN-Handvest onderstreept het geloof van de oprichters "in de gelijke rechten van mannen en vrouwen en van naties groot en klein".
  Helaas heeft de VN gefaald in haar verplichtingen ten opzichte van één natie: Israël.

  Israël wordt niet als gelijke behandeld bij de Verenigde Naties. Israël is het doelwit van een eindeloze stroom van partijdige resoluties van de Algemene Vergadering, waaronder de boosaardige "Zionisme is Racisme" resolutie uit 1975. Elk jaar houdt de VN een dag van solidariteit met het Palestijnse volk op 29 november, "rouwend" op de verjaardag van het VN delingsplan (Algemene Vergadering Resolutie 181), dat Palestina in 1947 opdeelde en daarmee de staat Israël schiep. De Arabische staten en Palestijnen weigerden die resolutie te erkennen. Op een recente "solidariteitsdag" "rouwden" hooggeplaatste VN-functionarissen waaronder secretaris-generaal Kofi Annan om het oprichten van Israël, en veroordeelden Israël terwijl ze onder een kaart stonden die "Palestina" toonde op de plaats van Israël.

  In 2001 liep het door de VN gesponsorde NGO Forum tegen Racisme in Durban uit op een festival van antisemitische propaganda, compleet met de Protocollen van de Wijzen van Zion, cartoons van Joden met bloed van hun giftanden druipend en "Zionisme is Racisme" resoluties. Het sierde de VN-mensenrechtencommisaris Mary Robinson - toch geen vriend van Israël - dat zij deze conferentie veroordeelde.

  Er is binnen de VN een speciale Divisie voor Palestijnse Rechten (DPR), die - onder de vlag van "het Vraagstuk Palestina" - een onvermoeibare strijd voert tegen de legitimiteit van de staat Israël, onder meer door het sponsoren van anti-Zionistische en antisemitische bijeenkomsten.

  Door het systeem van regionale groepen in de VN wordt aan Israël intussen het recht onthouden om volwaardig deel te nemen aan alle VN-commissies en instituties. Sedert de jaren '60 worden zetels in VN-organen verdeeld via regionale groepen, hoofdzakelijk per continent ingedeeld. Elke regionale groep hanteert een roulatie-systeem, zodat haar leden beurtelings in VN-organen zitting hebben. De Aziatische groep heeft Israël altijd als lid geweigerd. Sinds 2000 heeft de Westerse groep (WEOG) haar voorlopig toegelaten als lid, echter met grote beperkingen: zo mag ze alleen aan vergaderingen in de VS deelnemen en niet op VN-locaties in Europa of Afrika, en mag ze voor een aantal VN-commissies geen kandidaten leveren.

  Eerlijk spel vereist dat de VN de DPR opheft en stappen onderneemt om te verzekeren dat Israël als gelijke wordt behandeld. Teken daarom a.u.b. de onderstaande petitie.

  Meer achtergrondinformatie (in het Engels) over de benadeling van Israël bij de VN is te vinden op de webpagina "The Question of Palestine".


  De petitie:

  Gelijke behandeling voor Israël bij de Verenigde Naties

  Aan: De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties en de EU-ambassadeur bij de Verenigde Naties:

  Wij, de ondertekenaars, zijn er bezorgd over dat de VN al decennialang misbruikt wordt als instrument tot benadeling van één lidstaat, Israël. Dit is strijdig met het VN-handvest, dat de gelijkheid van alle staten garandeert, en doet afbreuk aan de mogelijkheid van de VN om te functioneren als een eerlijke en onpartijdige bemiddelaar in het Midden-Oosten. Kostbare middelen van het secretariaat voor mensenrechten worden besteed aan één conflict en één probleem van de vele. Wij staan erop dat Israël dezelfde behandeling krijgt als alle andere landen bij de VN.

  De VN-Mensenrechtencommissie vaardigt, zelfs na haar hervorming, eindeloze veroordelingen van Israël uit, met steun van notoire mensenrechtenschenders als Libië, Cuba, Iran en Syrië.

  Israël is de enige staat die decennialang geen deel kon uitmaken van een regionale groep en niet kon deelnemen aan VN organen en vergaderingen, en haar lidmaatschap is nog immer beperkt.

  Één van de zeven afdelingen voor de hele wereld van het secretariaat is een aparte Divisie voor Palestijnse Rechten. Er is geen aparte divisie voor enig land of enig ander onderwerp. Er is géén divisie voor vrouwenrechten of basisrechten, en geen aparte divisie voor Tibet, Cyprus, West-Sahara of andere crisisgebieden.

  Beruchte voorbeelden van door de VN gesponsorde anti-Zionistische en antisemitische NGO activiteiten zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de hatelijke Durban conferentie die Zionisme als "Racisme" veroordeelde. Een conferentie in Cairo steunde de Hamas regering en probeerde pogingen te ondermijnen om Hamas te dwingen Israël te erkennen en mee te werken aan een oplossing van het conflict.

  De Divisie voor Palestijnse Rechten (DPR) en de comités die zij controleert voeren een niet-aflatende campagne tegen Israël. De DPR steunt Non-Gouvernementele Organisaties (NGO's) die racisme promoten, en probeert vredesinitiatieven te verhinderen. Deze activiteiten en gerelateerde anti-Israël initiatieven hebben de geloofwaardigheid van de VN als een kracht voor vrede en een neutrale bemiddelaar ondergraven.

  Wij roepen de VN op om de Divisie voor Palestijnse Rechten op te heffen, alsmede het daarmee samenhangende Speciale Comité tot Onderzoek van Israëlische Mensenrechten Praktijken Betreffende het Palestijnse Volk en Andere Arabieren van de Bezette Gebieden (SCIIHRP) en het Comité tot het Uitoefenen van de Onvervreemdbare Rechten van het Palestijnse Volk (CEIRPP).

  Evenzo roepen wij de VN op om de hervorming van de VN-Mensenrechtencommissie voort te zetten en haar anti-Israël partijdigheid te corrigeren, en de integratie van Israël als een gelijkwaardig lid van de VN, dat kan deelnemen aan alle VN instituten en comités, mogelijk te maken.

  Hoogachtend,
  De ondergetekenden


  * Belangrijk:
  - Vermeld je volledige voor- en achternaam bij ondertekening - GEEN INITIALEN and GEEN FAMILIE ondertekeningen - Laat elke handtekening tellen en geldig zijn!
  - Maak svp. je geldige e-mail adres beschikbaar voor ons door het vakje "Available to Petition Author" te selecteren, zodat we je handtekening zonodig kunnen verifiëren en dubbele handtekeningen kunnen verwijderen. Daardoor kunnen we je tevens informeren over toekomstige acties. Je e-mail adres zal niet gebruikt worden voor commerciële doelen of aan andere groepen worden gegeven. Dank je.
  - Voor wie het Engels niet machtig is: klik op "Sign the Petition", vul je naam en e-mail adres in, klik op "Preview Your Signature" en vervolgens op "Approve Signature". Je krijgt dan een e-mail toegezonden die bevestigt dat je getekend hebt.  De toelichting is een vertaling van http://www.zionism-israel.com/issues/UNPetition.htm.
  Deze petitie is opgesteld door Ami Isseroff en leden van ZNN.

   
  Enquete


  Te Zionistisch (pro-Israël)
  Te anti-Zionistisch (anti-Israël)
  Teveel sensatie
  Teveel leugens
  Te veel, het onderwerp komt mijn neus uit
  Te summier
  Te weinig achtergrond
  Niks te, precies goed zo  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 582

  Websites over Israël-Palestina, zionisme en het Midden-Oosten Conflict:
  A Brief History of Israel and Palestine and the Conflict, The Early History of Zionism and the Creation of Israel, en vele andere artikelen op MidEastWeb for Coexistence - Middle East news & background, history, maps and opinions
  * Diverse pagina's in de categorieën Israel and Zionism, Palestine en Middle East op de Engelstalige Wikipedia
  * Zionism and Israel Information Center 
  * Israeli-Palestinian ProCon - questions and answers by quotes from both sides of the conflict
  * Ariga's PeaceWatch - on the Israeli-Palestinian conflict and Middle East peace
  * Council for Peace and Security (Israel)  * Israel-Palestine: Peace with Realism
  * Zionism & Israel News Archives  * Middle East Analyses
  * ZioNation - Progressive Zionism and Israel Web Log
  * IMO - Israël & Midden-Oosten Blog (Nederlandstalig)  * Israël & Palestijnen Nieuws Blog
  Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël-Palestina (Nederlandstalig)
  * Israël Informatie op Eigenstart (links Nederlands en Engels)
  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. All non-original articles are property of their respective writers or first publishers.
  All the rest © 2005-2012 by Israël-Palestina Info.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Pagina Rendering: 0.10 Seconden