Demografie: de bevolkingsopbouw in Israël en de Palestijnse gebieden

Laatste update 15-7-2007

Beide partijen geven vaak tegenstrijdige gegevens over bevolkingsaantallen, met name in het verleden, om zo de aanwezigheid (en dus rechten) van de ander te minimaliseren. Zo beweren Zionisten graag dat niet alleen de meeste Joden, maar ook de meeste Arabieren naar Palestina zijn geimmigreerd vanwege de economische ontwikkeling. Arabieren beweren dat alle Joden pas kort voor de stichting van Israël uit Europa zijn gekomen. We zullen hier ingaan op vragen als: wanneer kwamen de eerste Zionisten naar Palestina? Hoeveel Arabieren woonden er toen? Had Jeruzalem in de 19e eeuw al een joodse meerderheid? En: wat doet dit ertoe? Hoe gerechtvaardigd zijn claims op het land gebaseerd op vroegere bevolkingsaantallen?

Ook zal hier de zogenaamde “demografische dreiging” van Israël behandeld worden.


Huidige inwonersaantallen

Israël

De bevolking van Israël bedroeg in april 2007 volgens het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek 7.150.000 inwoners, 121.000 meer dan in april 2006, een groei van 1,8 procent. De groei komt voornamelijk door het hogere geboortecijfer: er werden 148.000 kinderen geboren en er kwamen 18.400 nieuwe immigranten naar Israël. In Israël wonen nu 5.415.000 Joden, 1.425.000 Arabieren en Druzen en 310.000 overigen (voor het grootste deel niet-Joodse immigranten uit de voormalige Sowjet-Unie en mensen waarvan de Joodse status nog niet is vastgesteld). De Arabieren en Druzen vormen 20% en de Joden en overigen (samen 5.725.000) 76% van de bevolking.

Een kwart van de inwoners (1.810.300 mensen) woont in de 5 grote steden Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa, Rishon Lezion en Ashdod, terwijl minder dan 2% (119.700 mensen) in een kibboetz woont.

Een groeiende zorg binnen Israël is het behoud van het Joodse karakter van de staat middels een Joodse meerderheid van de bevolking. De vruchtbaarheid van Arabische vrouwen in Israël is in de loop der jaren afgenomen tot 4,36 kinderen per vrouw in 2004, maar blijft beduidend hoger dan de vruchtbaarheid van Joodse vrouwen, die licht steeg tot 2,71 kinderen per vrouw.

Een tweede zorg is dat het karakter van het land ‘te Joods’ zou worden, namelijk het geboortecijfer van ultra-orthodoxe Joden is ook beduidend hoger dan dat van seculiere en niet-orthodoxe Joden. Met hun groeiende aandeel in de bevolking proberen ultra-orthodoxen steeds meer hun conservatief-religieuze normen op te leggen aan de overige bevolking, zoals een strikte scheiding van mannen en vrouwen in bussen, onderwijs en zelfs op straat in orthodoxe buurten, alsmede een striktere naleving van de shabbat.

Palestijnse gebieden

In 2004 woonden er volgens het Palestijnse Bureau voor de Statistiek (PCBS) 3.800.000 Palestijnen in de Westoever en Gazastrook, echter uit Amerikaans onderzoek in 2005 bleek dat er slechts 2.400.000 Palestijnen woonden, 1,4 miljoen minder. De bevolkingscijfers werden jarenlang stelselmatig te hoog opgegeven. Het waren geen feitelijke tellingen maar een (te hoge) prognose op basis van een telling uit 1997, waarbij bovendien Palestijnen werden meegeteld die in het buitenland woonden. In de prognose van het PCBS werd uitgegaan van een onafhankelijke Palestijnse staat in 1999, waarheen veel vluchtelingen nadien zouden zijn teruggekeerd. Overigens telden de Palestijnen Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem mee, die eveneens in de Israëlische statistieken zijn meegeteld. Het Amerikaanse onderzoek liet deze buiten beschouwing.

In 2004 woonden op de Westelijke Jordaanoever 1.500.000 en in de Gazastrook 1.070.000 Palestijnen, wat aansluit bij cijfers van de Palestijnse kiesraad, die in beide gebieden samen 1,3 miljoen kiesgerechtigden telde.

Nochtans ligt het geboortecijfers in de Westoever en Gazastrook veel hoger dan in Israël. De drie gebieden gezamelijk zullen binnen één generatie meer Palestijnse dan Joodse inwoners hebben. Dat was één van de redenen waarom Sharon besloot tot de terugtrekking uit de Gazastrook en het definitief afstand doen van Israëlische claims erop in 2005.

(wordt vervolgd)

 

Enkele artikelen op internet over de demografie:


© Dit artikel is copyright Israël-Palestina Informatie, afgezien van onderdelen waarvoor andere bronnen worden vermeld. Voor overname gelieve kontakt met ons op te nemen via het e-mail adres. Beperkte citaten voorzien van een link naar deze webpagina zijn toegestaan.

Comments are closed.