feb 042012
 

Carel Brendel meldt op zijn weblog het volgende:

Sensationeel nieuws op de website van Stop de Bezetting. Daar werd gisteren in een bericht het volgende gemeld: Voorzitter Gretta Duisenberg van Stop de Bezetting (prominent voorvechtster van de Palestijnse zaak) werkt nauw samen met leiders van de Moslim Broederschap in Nederland. Met andere woorden: Gretta geeft het nu zelf toe op haar eigen site. In het artikel staan nog meer zaken die tot dusver aan de achterban van Stop de Bezetting werden onthouden. De organisatie van de hulpvloten voor Gaza (in 2010 en 2011) is nauw verbonden met de internationale Moslim Broederschap. Tenslotte: Zes van de twaalf ondertekenaars van een Europese steunverklaring voor de Global March to Jerusalem – een voor 30 maart geplande wereldwijde demonstratie tegen de Israëlische bezetting van Jeruzalem – zijn leiders van of nauw verbonden met de Moslimbroeders.

Eerder al had hij de nauwe samenwerking tussen Gretta Duisenberg, de Free Gaza beweging en de Moslim Broederschap aangetoond, onder andere via de Hamas fondsenwerver Abu Rashed, een van de Nederlandse deelnemers aan de vloot. In 2010 waren beiden kontaktpersoon voor een Nederlands hulpkonvooi naar Gaza. Beide hebben toen ook de Nederlandse ambassade in Cairo bezocht, aldus Brendel. Afgelopen jaar was de betrokkenheid van Abu Rashed aanleiding voor verschillende journalisten, waaronder de pro-Palestijnse Hasna El-Maroudi, om toch maar niet mee te varen.

Onlangs werd bekend dat Duisenberg actief is in de organisatie van de Global March to Jerusalem, en zij heeft verschillende voorbereidingsbijeenkomsten bijgewoond. Ook Hamas leiders zijn bij de mars betrokken. Zij heeft pro-Palestijnse actiegroepen opgeroepen om mee te doen met deze mars, maar het is de vraag of die er nog zin in hebben.

Gretta Duisenberg heeft zich herhaaldelijk antisemitisch uitgelaten, noemt antisemiet een geuzennaam en op de website van Stop de Bezetting werd de Holocaust geminimaliseerd en gepleit voor een even grote nakba gedenkplaats als Yad Vashem in Israel. Oftewel, de zogenaamde nakba is even erg als de Holocaust.  Beide beweringen lijken inmiddels van de website verwijderd. Wel spreekt Stop de Bezetting zich expliciet uit voor de bevrijding van heel Palestina, tegen het bestaansrecht van Israel en tegen het zionisme. In het comité van aanbeveling zitten onder andere Marcel van Dam, Mohammed Rabbae en Thomas Lepeltak. Deze mensen steunen een organisatie die samenwerkt met de Moslim Broederschap en Hamas, en strijdt voor een einde aan de staat Israel en haar vervanging door een groot-Palestina.

Ratna

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.